Baza technologii


Logo wpisu BEZROZPUSZCZALNIKOWA METODA OTRZYMYWANIA API   W OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO ( Trazodonu, Aripiprazolu i in.)

BEZROZPUSZCZALNIKOWA METODA OTRZYMYWANIA API W OBECNOŚCI PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO ( Trazodonu, Aripiprazolu i in.)

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia syntezy API, w szczególności z grupy LCAPs (Long Chain Aryl Piperazines), pozwala w bardzo krótkim czasie uzyskać związki z wysoką czystością i wydajnością. Jej zalety to brak rozpuszczalników oraz łatwy sposób izolowania produktów z mieszaniny reakcyjnej. Technologia jest możliwa do stosowania w skali przemysłowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Znane dotychczas metody syntezy API z grupy LCAPs wymagają stosowania drogich i toksycznych rozpuszczalników, a czas reakcji waha się od kilunastu do kilkudziesięciu godzin. Ponadto do wydzielenia produktu z mieszaniny reakcyjnej stosuje się najczęściej toksyczne chlorowcopochodne, co dodatkowo podraża proces. Opracowana bezrozpuszczalnikowa technologia syntezy API w obecności promieniowania mikrofalowego jest nietoksyczna, a do wydzielenia produktu stosowana jest jedynie woda, co w pełni pozwala zaliczyć ją do tzw. zielonej chemii. Zalety opracowanej technologii: Metoda bezrozpuszczalnikowa Łatwość izolowania produktu (H2O) Znaczne zmniejszenie ilości dodatkowych operacji technologicznych Czas reakcji w zależności od stosowanych warunków wynosi 30s-3min Obniżenie kosztów produkcji Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Zastosowanie rynkowe

Odbiorcą rozwiązania są firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne i chemiczne lub firmy zajmujące się świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na syntezę API.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"