Baza technologii


Logo wpisu Billon DLT/blockchain 2.0

Billon DLT/blockchain 2.0

Billon sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Billon w ciągu ostatnich 5 lat stworzył i rozwijał unikalną na skalę światową platformę opartą na rozproszonej księdze głównej, (DLT), którą możemy nazwać blockchainem drugiej generacji. DLT umożliwia zupełnie nową formę obrotu cyfrowymi danymi, opartą na bezpośrednich połączeniach pomiędzy węzłami (P2P). Rozwiązujemy problem ograniczeń wydajnościowych serwerów, wydatków związanych z ich bezpieczeństwem oraz braku skalowalności. Na DLT można zapisać dowolne dane i mieć pewność, że będą one unikalne, nieedytowalne, zabezpieczone przy użyciu zaawansowanej kryptologii oraz dostępne dla dowolnego użytkownika. Wprowadziliśmy zaufaną trzecią stronę, która umożliwia dopisywanie dokumentów i aktywów za pomocą specjalnych węzłów publikujących, co wyeliminowało zjawisko miningu. Wymienione cechy pozwoliły nam zapisanie polskiej złotówki w formie pliku na DLT, we współpracy z Plus Bankiem. Ponadto, w Wielkiej Brytanii Billon, jako pierwsza firma związana z technologią blockchain, otrzymał tamtejszą licencję pieniądza elektronicznego. Każdy posiadacz aplikacji Billon może wysyłać i odbierać pieniądze w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu - wystarczy mieć aplikację na komputerze albo smartphonie oraz dostęp do internetu. Zapis e-PLN na DLT jest tylko jednym z przykładów zastosowania naszej technologii; blockchain drugiej generacji może służyć również do m.in. zarządzania licencjami, weryfikacji tożsamości czy dóbr luksusowych, przechowywania danych, inteligentnych kontraktów, digitalizacji dokumentów czy IOT.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Skalowalność Nasze rozwiązanie wykorzystuje moc obliczeniową każdego urządzenia działającego w systemie - skalujemy się logarytmicznie 2. Oszczędność Eliminujemy koszty związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem centralnej bazy danych Brak kosztów autoryzacyjnych Eliminujemy koszty związane z audytem, rekoncyliacją i kontrolą 3. Elastyczność Nasz blockchain 2.0 moży być użyty wszędzie tam, gdzie występuję zapis i wymiana jakichkolwiek danych cyfrowych. Technologia Billon jest integrowalna ze wszyskimi podmiotami i systemami IT 4. Bezpieczeństwo Blockchain 2.0 i zaawansowana kryptologia użyta w naszym rozwiązaniu gwarantuje bezpieczeństwo dokumentów, transakcji i danych osobowych. Od powstawania blockchainu nie zostały złamane jego zabezpieczenia. Wyeliminowana została możliwość wystąpienia błędu ludzkiego. Każdy w systemie jest administratorem danych i kontroluje integralność wszystkich transakcji w systemie Brak centralnego serwera chroni dane przed fizycznym uszkodzeniem i włamaniem

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Billon sp. z o.o.

NIP: 7010363618

Adres www: http://www.billon.info

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"