Baza technologii


Logo wpisu Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalniania leku do stosowania w leczeniu chorób przyzębia oraz sposób jego wytwarzania

Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalniania leku do stosowania w leczeniu chorób przyzębia oraz sposób jego wytwarzania

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja i sposób wytwarzania specjalnych, biodegradowalnych systemów uwalniania leku, wykorzystywanych w leczeniu chorób przyzębia, w postaci pierścieni i kształtek, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej elastyczności, co pozwala na łatwe i przejściowo trwałe mocowanie tych elementów w chorobowo zmienionych kieszonkach dziąsłowych. Postać matrycy wykonanej według wynalazku pozwala na łatwość i szybkość jej aplikacji, a także zapewnia komfort pacjenta w okresie zastosowanego leczenia, poprzez lokalne kontrolowane stałe uwalnianie wybranego leku bezpośrednio do źródła toczącego się procesu zapalnego, trwające do około 2 tygodni. Zastosowanie systemów uwalniania leków według wynalazku umożliwia wydatne zwiększenie skuteczności leczenia chorób przyzębia, a przede wszystkim zwiększa komfort pacjenta poprzez zmniejszenie liczby wizyt związanych z wymianą nośnika leku. Materiałami do otrzymania systemu są alifatyczne poliestrowęglany i alifatyczne poliwęglany lub/i ich mieszanki, korzystnie z poli (e-kaprolakton –co- węglan trimetylenu) o zawartości kaproilu od 30 do 85 % mol. lub/i alifatyczne kopoliwęglany (korzystnie poliwęglan trimetylenu – co - węglan neopentylu) o zawartości komonomeru węglanu trimetylenu od 50 do 90%. Kopolimery otrzymywane według wynalazku otrzymuje się w reakcji z otwarciem pierścienia prowadzonej w roztworze rozpuszczalników organicznych takich jak: tetrahydrofuran, chloroform, toluen, ksylen w zakresie temperatur od 00C do 1200C; korzystnie w temp. 40-600C lub w stopie w temperaturze od 600C do 2000C; korzystnie w temperaturze 100 – 1200C.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zalety i korzyści z zastosowania technologii: - Biodegradowalność i biokompatybilność materiału, - Eliminacja w finalnym produkcie toksycznych metali takich jak cyna, - Wysoka elastyczność (wydłużenie względne minimum 200%), - Wysoka wytrzymałość mechaniczna (naprężenie w czasie rozciągania minimum 1,5 MPa), - Formowanie kształtek systemu odbywa się metoda odlewania z roztworu lub elektroprzędzenia, - Jako wypełniacz zastosowano antybiotyk rozpuszczalny w wodzie zdyspergowany lub/i rozpuszczony w matrycy lub/i antyseptyk, - Otrzymane kształtki kompozytu uwalniają antybiotyk i/lub substancje bakteriobójcze co najmniej przez okres 2 tygodni bezpośrednio do tkanki zmienionej chorobowo, - Brak konieczności usuwania kształtek z kieszonki dziąsłowej (biodegradacja kształtek).

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie: do leczenia paradontozy i chorób przyzębia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

NIP: 6480006714

Adres www: http://www.cmpw-pan.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"