Baza technologii


Logo wpisu Bioreaktor do intensyfikacji produkcji biomasy mikroorganizmów probiotycznych

Bioreaktor do intensyfikacji produkcji biomasy mikroorganizmów probiotycznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Priorytetem w procesach realizowanych z wykorzystaniem mikroorganizmów żywych jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie odpowiedniej ilości biomasy. Prowadzi to do poszukiwania i opracowywania nowych metod realizacji procesów z udziałem materii ożywionej. Poszukiwanie jak najlepszego sposobu realizacji procesu biotechnologicznego wiąże się bezpośrednio z intensywnymi pracami badawczymi w obszarze konstrukcji aparatury zapewniającej realizację procesu z zapewnieniem wysokiej efektywności prowadzonego procesu przy uwzględnieniu optymalnych kosztów eksploatacyjnych. Urządzeniami umożliwiającymi efektywne prowadzenie procesów mikrobiologicznych, skonstruowanymi w sposób umożliwiający pomiar i regulację parametrów, kontrolę procesu produkcyjnego i jego optymalny przebieg, w warunkach maksymalnego ograniczenia możliwości zakażeń są bioreaktory. Należy podkreślić, że wzrost zainteresowania praktycznym wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach przemysłowych wiąże się z licznymi wymaganiami co do jakości otrzymywanego produktu oraz koniecznością wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które mają na celu poprawić funkcjonowanie bioreaktorów. Alternatywą do tradycyjnych metod intensyfikacji produkcji biomasy jest zastosowanie różnego typu pól siłowych (np. magnetycznego, elektrycznego, ultradźwięków). Szczególnie interesującym oraz mającym potencjalnie duże zastosowanie praktyczne może być wykorzystanie różnego typu pól magnetycznych (PM) do stymulacji wzrostu mikroorganizmów. Dla technologii przeprowadzono wycenę. Więcej informacji dostępne na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=sSUcVGOJOLE

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaprojektowany i wykonany nowy typ bioreaktora wspomaganego magnetycznie pozwoli na uzyskanie biomasy probiotycznej o lepszych parametrach jakościowych oraz jej większej ilości. Znalezienie optymalnych parametrów pracy nowego typu bioreaktora pozwoli również na znaczną redukcje w zużyciu energii elektrycznej oraz obniżenie zapotrzebowania na surowce. Proponowana technologia zakłada również brak mieszania mechanicznego w projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych bioreaktorów, co może spowodować obniżenie kosztów produkcji. Innowacyjność przedmiotu komercjalizacji polega na: zastosowaniu pola siłowego w celu zintensyfikowania procesu mieszania; uzyskaniu lepszego transportu masy, pozwalającego na efektywne wykorzystanie pożywki hodowlanej; wykorzystaniu ciepła wynikającego z zastosowania wirującego pola magnetycznego (WPM).

Zastosowanie rynkowe

Naszą propozycję kierujemy do przedstawicieli sektora spożywczego oraz branży alkoholowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"