Baza technologii


Logo wpisu Bioreaktor, zwłaszcza oczyszczalni ścieków oraz sposób mieszania złoża w bioreaktorze

Bioreaktor, zwłaszcza oczyszczalni ścieków oraz sposób mieszania złoża w bioreaktorze

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Reaktor biologiczny oczyszczalni ścieków według wynalazku zawiera znany zbiornik, wyposażony w co najmniej jeden generator zmiennego pola magnetycznego, a we wnętrzu zbiornika umieszczone jest złoże biologicznie czynne o dużej powierzchni kontaktu, które co najmniej częściowo wykonane jest z materiału magnetycznego.
Sterowanie
Układ sterowania poszczególnymi cewkami może być analogowy, cyfrowy lub mieszany. Powinien on współpracować z systemem zmiennego napowietrzanie (jeśli taki występuje).
Proces wytwarzania
Bioreaktor może być wyposażony w generatory i kształtki na etapie jego wytworzenia lub można wyposażyć istniejące bioreaktory w system. Złoże ruchome może być wykonane z kompozytu (drobiny ferromagnetyk/metal o wł. Magnetycznych) lub uzbrojone. Korzystnie by gęstość złoża była w zakresie 0,9 – 1,1 g/cm3.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób mieszania złoża w bioreaktorze, zwłaszcza oczyszczalni ścieków znamienny tym, że w bioreaktorze, zwłaszcza oczyszczalni ścieków, z umieszczonym jego z strukturze co najmniej jednym źródłem pola magnetycznego, umieszcza się kształtki, korzystnie rurowe, rurowe ryflowane, sferyczne z nacięciami, pierścienie, dyski, o korzystnie rozwiniętej powierzchni, będącej nośnikiem mikroorganizmów, jakie wykonane są z kompozytu, który zawiera drobiny magnetyków, są owinięte magnetykiem, naniesiona na ich powierzchnię jest warstwa magnetyczna, albo w ich strukturę wprowadzony jest magnetyczny rdzeń, a następnie włącza się zmienne pole elektromagnetyczne zasilając źródła pola elektromagnetycznego, natężenie prądu zasilania wynosi: 0 – 10 000 A; napięcie 0 – 10 000V; a częstotliwość prądu wynosi 0 -1 MHz; a ztosowane kształty przebiegów: prostokątny, sinusoidalny, trójkątny, trapezowy, piłokształtny, i dowolne ich kombinacje, w zależności od potrzeb mieszania złoża, o regulowanych parametrach tj. wypełnienie przebiegów 0-100%, z możliwością nakładania przebiegów składowych na siebie.

Zastosowanie rynkowe

Przedsiębiorstwa produkujące oczyszczalnie ścieków, właściciele istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakłady gospodarki komunalnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 lutego 2023 14:57

Wróć na stronę "Bazy"