Baza technologii


Logo wpisu Biostymulatory dla środowsika

Biostymulatory dla środowsika

BACTrem Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

W Polsce do niszczenia chwastów w roku 2015 zużyto ok. 40 tysięcy ton szkodliwych herbicydów (dane GUS). W tej masie jest ponad 12 tys. ton szkodliwych substancji czynnych. Herbicydy prowadzą do wysokiego poziomu porażenia gleby pozostałościami tych toksycznych preparatów oraz przenikania tych związków do uprawianych roślin. Przyczyniają się do zachwiania równowagi biologicznej, obniżenia liczebności specyficznej saprofitycznej mikroflory gleby. Zaburzenia równowagi biologicznej gleby, m.in. zahamowanie rozwoju i aktywności mikroorganizmów glebowych np. przeprowadzających biologiczne wiązanie wolnego azotu. Innym niekorzystnym działaniem jest nadmierny rozwój grzybów niekorzystnie wpływających na stan gleby: spowolnienie procesów rozkładu resztek roślinnych, kumulowaniu fitotoksyn i fitopatogenów, doprowadzając do porażenia materiału siewnego i znacznego ograniczenia wzrostu kultur rolniczych. U ludzi i zwierząt mają działanie neurotoksyczne i kancerogenne, zaburzają regulację hormonalną i enzymatyczną. W odpowiedzi na to zagrożenie opracowaliśmy preparaty: rozkładający herbicydy, w tym zwłaszcza glifosat do nieszkodliwych związków takich jak etanol, woda i fosforany; zwalczający fitopatogeny bakteryjne; oraz przywracający właściwą mikroflorę gleby. Dodatkowo bioreparaty mają właściwości biostymulujące uprawy roślin. Wykorzystanie przez rolnika naszych preparatów spowoduje także zmniejszenie konieczności nawożenia nawozami mineralnymi. Preparaty opierają się na naturalnie występujących w glebie szczepach bakterii, które zostały scharakteryzowane fizjologicznie, biochemicznie i molekularnie. Nie zawierają związków syntetycznych ani modyfikacji genetycznych. Bakterie wykorzystane w preparatach mogą być namnożone w dowolnej ilości w oparciu o znane technologie. Przedmiot rozwiązania jak i podstawowe założenia, poprawność rozwiązania, ustalenie składu preparatów, metody wytwarzania oraz zastosowania, efektywność procesu rozkładu glifosatu w glebie oraz efektywność działania na fitopatogeny zostały potwierdzone eksperymentalnie w warunkach laboratoryjnych. Planuje się, że dawkowanie preparatów na hektar będzie nie większe niż 100 litrów. Koszt wyprodukowania jednego litra preparatu (z uwzględnieniem kosztów stałych): 9, 5 zł. Przy dużej produkcji koszt ten ulegnie znacznej redukcji. Nasze preparaty dostępne będą w formach znanych z innych środków ochrony roślin tj: - roztworu do rozpylenia, - granulatu do rozsypania z wykorzystaniem odpowiedniego nośnika, - lub kapsułek żelowych do rozsypania na polu/w ogrodzie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

rekultywacja terenów (pól) zdegradowanych (zwiększenie plonów w naturalny sposób), zachowanie bioróżnorodności mikroflory gleby (zwiększenie plonów), ograniczenie konieczności stosowania fungicydów (redukcja kosztów), polepszenie jakości gleby i wody, zdrowsza żywność dla ludzi. zmniejszenie potrzeby nawożenia nawozami azotowymi o około 40 proc. Brak analogicznego preparatu na rynku Polskim. Niewielka liczba podobnych preparatów na rynkach światowych. Analiza trendów rynkowych wykazała potrzebę takiego preparatu. Przykładowo w Europie (UE) rynek ma duży potencjał do wprowadzania biopreparatów dedykowanych rolnictwu z uwagi na intensyfikację produkcji rolnej jak i dopiero tworzenie się takiego rynku bioproduktów dedykowanych rolnictwu. Dodatkowo, rosnąca świadomość konsumentów, którzy chcą spożywać zdrową i bezpieczną żywność a dodatkowo chcą aby produkcja rolna nie miała negatywnego wpływu na środowisko wskazują na konieczność opracowania alternatywy dla chemicznych środkó ochrony roślin.

Zastosowanie rynkowe

W ramach branży spożywczej - agronomia: planuje się, że odbiorcami preparatów będą: rolnicy, (indywidualni, producenci żywności, rolnicy ekologiczni), ogrodnicy, działkowcy. Redukcja konieczności stosowania nawozów mineralnych lub fungicydów sprawi, że koszt upraw prowadzonych metodami z wykorzystaniem chemicznych środków ochrony roślin, dla rolnika, który zastosuje nasze preparaty nie zwiększy się, za to zwiększą się plony i bezpieczeńswo żywności a także zmniejszy się negtywny wpływ rolnictwa na środowisko. W przypadku upraw ekologicznych zastosowanie naszych preparatów sprawi, że rośliny będą rosły szybciej, nastąpi zwiększenie plonów i zmniejszy się poziom rozwoju chorób spowodowanych fitopatogenami. W branży ochrona środowiska - biotechnologia: zastosowanie biopreparatu rozkładającego herbicydy przyczyni się do zmniejszenia ryzyka przedostawania się substancji aktywnej - glifosatu do wód. Herbicydy oparte na glifosacie, zgodnie z etykietą umieszczaną na produkcie są niebezpieczne dla środowiska, wykazują działanie toksyczne na organizmy wodne; mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: BACTrem Sp. z o.o.

NIP: 7010536102

Kraj: Polska

Adres www: http://www.bactrem.pl/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"