Baza technologii


Logo wpisu Blockchain@EnablerDSR

Blockchain@EnablerDSR

Virtual Power Plant Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Platforma Blockchain@EnablerDSR jest rozwinięciem metodologii Enabler DSR / oBEMS opracowanych przez VPPlant, które służą do bieżącego optymalizowania zużycia energii elektrycznej przez budynki wielkokubaturowe i biurowce. Dzięki zastosowaniu platformy możliwe będzie rozliczanie transakcji polegających na przesuwaniu chwilowego zużycia energii pomiędzy budynkami będącymi użytkownikami sieci. W szczególności znajdzie zastosowanie przy krótkoterminowym przesuwaniu energii zaoszczędzonej przez budynek do przyłączonych do niej ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Wdrożenie rozwiązania umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie energii zamawianej przez budynki komercyjne, a co za tym idzie – oszczędności finansowe i redukcję przekontraktowania. Dzięki platformie budynki będą mogły przeprowadzać zautomatyzowane i transparentne transakcje energią wraz ze swoimi klientami. Platforma charakteryzuje się funkcjonalnością Inteligentnych Kontraktów (ang. Smart Contracts), czyli oprogramowania, które weryfikuje zajście odpowiednich warunków wymaganych do przeprowadzenia transakcji (np. czy ładowarka ma odpowiedni zasób mocy, czy pojazd został przyłączony do ładowarki, czy kierowca posiada na koncie odpowiednią ilość środków itp.), a następnie, jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, automatycznie dokonuje i autoryzuje transakcje. Rozwiązanie to pozwala na brak uczestnictwa strony pośredniczącej w transakcji i autoryzującej ją - odpowiednio zaprogramowany algorytm robi to autonomicznie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zgodnie z Planem Rozwoju Elektromobilności do 2025 r. w Polsce będzie jeździć ok. miliona samochodów elektrycznych, co wg szacunków Ministerstwa Energii zwiększy popyt na energię nawet do 4,3 TWh/rok. W skali makro zastosowanie platformy przyczyni się do bardziej efektywnego korzystania z energii przez budynki komercyjne (które w UE odpowiadają za zużycie ok. 40 % energii), co będzie korzystne dla bezpieczeństwa i stabilności sieci elektroenergetycznej, w tym zmniejszenia ryzyka blackoutów. W skali mikro dzięki platformie zarządcy budynków będą mogli transparentnie rozliczać się z transakcji z firmami-właścicielami ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Obie strony będą mogły transparentnie rozliczać się z klientami docelowymi, tj. użytkownikami pojazdów. Z uwagi na udział w procesie kilku podmiotów (właściciel budynku, właściciel ładowarki, dostawca energii, użytkownik pojazdu), wykorzystanie blockchain będzie pełniło rolę transparentnej bazy z zapisem transakcji. Dzięki temu nie będzie dochodziło do nieporozumień, a każda ze stron automatycznie otrzyma korzyści i poniesie koszty według zaprogramowanego kontraktu. Platforma umożliwia ograniczenie kosztów transakcyjnych – brak podmiotu autoryzującego transakcję. W połączeniu z metodologią Enabler DSR / oBEMS, oferowaną przez VPPlant (umożliwia budynkom zaoszczędzenie do 30% energii) proponowana platforma przyniesie nie tylko korzyści finansowe, ale również wygodę i wiarygodność jaką oferuje rozwiązanie oparte o blockchain.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa – platforma Blockchain@EnablerDSR może być zastosowana przez koncerny energetyczne jako usługa dodatkowa oferowana ich dotychczasowym i nowym klientom. Dzięki temu koncerny mogą wzmocnić przewagę konkurencyjną, a także zoptymalizować przysyłanie energii w sieci. Platforma może być też odrębnym produktem oferowanym właścicielom stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. Platforma może przyczynić się do rozwoju sieci ładowarek dla pojazdów elektrycznych zapewniając jednolity, bezpieczny standard rozliczeń. W przyszłości dzięki zastosowaniu platformy będzie możliwe wdrożenie zaawansowanych ładowarek dla pojazdów elektrycznych z przelewem energii w dwie strony, tj. z ładowarki do samochodu i z samochodu do ładowarki (V2G, Vehicle To Grid). Ochrona Środowiska – platforma Blockchain@EnablerDSR wesprze spełnianie norm przez tzw. zielone budynki, np. w ramach pozyskiwania międzynarodowych certyfikatów ekologicznej budynków (np. LEED lub BREED). Dzięki zastosowaniu platformy menedżerowie budynków będą mogli w bardziej efektywny sposób optymalizować zużycie energii elektrycznej. Może to być też dodatkowe źródło dochodów dla budynków. Budownictwo - platforma Blockchain@EnablerDSR wesprzeć właścicieli budynków komercyjnych udostępniających punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych. Dzięki jej zastosowaniu będzie możliwe łatwe i transparentne udostępnianie zaoszczędzonej przez budynek energii do wykorzystania jej do ładowania pojazdów elektrycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Virtual Power Plant Sp. z o.o.

NIP: 9471981858

Adres www: http://www.vpplant.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"