Baza technologii


Logo wpisu Brama magazynowa

Brama magazynowa

Instytut Logistyki i Magazynowania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest brama magazynowa zawierająca ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID, w której na każdym z pionowych boków ramy zamontowana jest na przesuwnym i obrotowym uchwycie co najmniej jedna antena RFID, zaś pomiędzy co najmniej jedną anteną RFID a pionowym bokiem ramy, na którym jest zamontowana, umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwości fal emitowanych przez anteny RFID, a ponadto co najmniej jedna antena RFID wraz z jej uchwytem jest zabudowana osłoną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia uzyskanie skutecznego pokrycia zasięgiem anten przestrzeni wejściowej bramy. Dzięki zastosowaniu elementów absorpcyjnych, zwiększony zostaje skuteczny zasięg działania anten, poprzez wyeliminowanie ewentualnych odbić generujących zakłócenia (odczyty pasożytnicze). Redukcja odbić pozwala na pracę anten z dużą mocą. Ponadto, dzięki temu, że anteny zamontowane są przesuwnie i obrotowo, ich położenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta, na przykład do indywidualnej specyfiki stosowanych środków transportowych i indywidualnego rozmieszczenia towarów przechodzących przez bramę. Dzięki temu rozwiązanie może być skuteczne nawet wtedy, gdy zasięg anten nie pokrywa dokładnie całej przestrzeni bramy, a jedynie obszary tej przestrzeni, w których znajdują się towary przechodzące przez bramę przy uwzględnieniu specyfiki danego magazynu. Dzieki osłonie anten, rozwiązanie może być stosowane w środowisku przemysłowym.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie może zostać szeroko wykorzystane do kontroli przepływu i przemieszczania towarów w magazynach, zakładach produkcyjnych, hurtowniach czy też sklepach, szczególnie wielkopowierzchniowych. Może być elementem automatycznej kontroli przepływ towarów w łańcuchach dostaw i w procesie produkcyjnym wymagającym montażu i integracji części oraz zespołów pochodzących od różnych dostawców i dostarczanych w różnych reżimach czasowych. Szczególnie interesujące jest zastosowanie w procesie produkcyjnym zarządzanym według tzw. zasady "lean management". W sprzężeniu z całym procesem montażowym kontrolowanym przez identyfikatory RFID, zapewnia powtarzalność czynności, umożliwia zmniejszenie poziomów magazynowych, identyfikację i neutralizację wąskich gardeł oraz pomaga wskazać źródła i przyczyny błędów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Logistyki i Magazynowania

NIP: 7770020410

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"