Baza technologii


Logo wpisu Celluguard - kontrola pylenia

Celluguard - kontrola pylenia

PPHU AGATA

Opis technologii / usługi

Podstawowym problemem środowiskowym współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Polega ono na wprowadzeniu do powietrza substancji stałych, ciekłych i gazowych, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę, wody i gleby. Główne zanieczyszczenia, które przedostają się do powietrza atmosferycznego można podzielić na pyły i gazy. Emisja pyłów do atmosfery spowodowana jest przede wszystkim przez przemysł energetyczny i wydobywczy. W chwili obecnej czołowe przedsiębiorstwa czynią ogromne starania w celu minimalizacji emisji. Uciążliwe pylenie bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi, organizmy żywe, roślinność, wodę, glebę, drogi, budowle, a także często drogi sprzęt. Występuje ono, ilekroć wiatr porywa pyły ze składowisk i roznosi je dookoła na pobliskie tereny. Zanieczyszczenia te łatwo przenoszą się nawet na duże odległości (nawet 500 km). Powodują zmiany klimatu otoczenia, choroby płuc ludności, nierzadko uciążliwy zapach. Jednakże pomimo podejmowanych zabiegów w dalszym ciągu występuje pewna uciążliwość. Dlatego niezwykle istotną sprawą jest ochrona powietrza przed wtórnym pyleniem. Na szczęście wraz z rozwojem przemysłu, postępuje także rozwój technologii zapobiegających pyleniu. W tej dziedzinie skuteczną technologię kontroli pylenia opracowała polska firma AGATA. Technologia celluguard® skutecznie chroni przed skutkami wtórnego pylenia Skuteczność dustergentu celluguard® jest potwierdzona odpowiednimi referencjami największych przedsiębiorstw w Polsce. Wykonaliśmy już w sumie ponad 6 mln kwadratowych powierzchni. To zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewnia swą skuteczność ze względu na to, iż natychmiast po nałożeniu wiąże się z podłożem (glebą, popiołem, żużlem, miałem, itp) i w takiej postaci pozostaje przez określony termin. Kompozycja może być bowiem dobrana na określony okres i jest uwarunkowana rodzajem pylącego podłoża (świeży popiół, popiół ustabilizowany, pył kopalniany (rudy siarki, żelaza), żuzel, odpad poflotacyjny, itp). STOSOWANE KLASY ZABEZPIECZENIA PRZED PYLENIEM: Klasa A - długoterminowa - od 6 do 12 miesięcy. Klasa B - średnioterminowa - od 3 do 6 miesięcy. Klasa C - krótkoterminowa - od 0 do 3 miesięcy. Dustergent celluguard® w chwili po hydrodynamicznej aplikacji na pylącym terenie. UNIKALNE CECHY TECHNOLOGII oszczędza ogromne ilości wody, bezpieczna dla mikrosfery, bezpieczna dla środowiska, ulega biodegradacji, anty-smogowa, bezwonna, odporna na promieniowanie UV, niezwykła stabilność chemiczna i termiczna, wolna od poliolefinów i bituminów, długotrwały efekt działania, łatwy i skuteczny proces aplikacji, zgodność ze standardami UE.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII poprawa jakości życia (czystsze powietrze), oszczędza pieniądze, oszczędza wodę, neutralizuje składowska, ogranicza zjawisko smogu, kończy spory pomiędzy społeczeństwem a przedsiębiorstwem, wspomaga podłoża pod przyszłą rekultywację, rozwiązanie konkretnego problemu środowiskowego, dostosowanie do wymagań najlepszych dostępnych technik i konkluzji BAT*, dostosowanie do wymagań stowarzyszeń producentów, zmniejszenie kosztów korzystania ze środowiska, zmiana wizerunku firmy, kompleksowe podejście do zarządzania emisją. * - Konkluzje BAT (Best Available Techniques) to wytyczne dotyczące “najlepszych dostępnych technologii”, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji przemysłowych. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Technologia celluguard® została Laureatem Konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo 2014 - Akcelerator Zielonych Technologii Technologia celluguard® zwyciężyła w polskiej edycji European Business Awards for the Environment 2014 i uzyskała nominację do głównej nagrody Komisji Europejskiej ds Środowiska.

Zastosowanie rynkowe

OBSZARY ZASTOSOWANIA: kontrola pylenia (zapobieganie przemieszczaniu się drobnych cząstek), kontrola erozji wodnej i wietrznej gleb, ograniczenie zjawiska smogu, stabilizacja plaż popiołowych, hałd, skarp i nasypów pylistych (mpż, żużel, popiół, miał, odpad poflotacyjny, itp), powstrzymywanie ekspansji różnego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, tworzenie technicznych powierzchni jezdnych na drogach nieutwardzonych, pokrywanie i zabezpieczenia składu materiałów pylistych (cement, klinkier, gipsy, rea-gipsy, itp), użyźnianie gruntów bezglebowych (dodatkowa opcja), zmniejszenie pylenia na składowiskach UPS czyli Uboczne Produktów Spalania, zabezpieczenie sorbentów rtęci, zmniejszenie pylenia na składowiskach węgla, zmniejszenie pylenia w kopalniach kruszyw, kontrola odoru (odour control). Kontrola brzydkiego zapachu. (np. cuchnących składowisk odpadów), zabezpieczanie pylących terenów na farmach solarnych i fotowoltaicznych (ochrona wydajności paneli), zabezpieczenie peletu węglanu wapnia/węgla, zabezpieczanie lądowisk i pasów startowych dla samolotów i śmigłowców, ochrona gleb i wód, wyschniętych jezior, zabezpieczanie pylących terenów poligonów wojskowych, zabezpieczanie skarp i nasypów, stabilizacja gleb, gruntów, dróg, zabezpieczanie składowisk odpadów fabrycznych, zabezpieczanie składowisk odpadów komunalnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: PPHU AGATA

NIP: 7960105948

Adres www: http://www.kontrolapylenia.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"