Baza technologii


Logo wpisu Cewnik silikonowy pokryty bakteriobójczym hydrożelem

Cewnik silikonowy pokryty bakteriobójczym hydrożelem

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Istotą projektu jest wytworzenie na powierzchni cewników urologicznych pokrycia hydrożelowego o trwałych właściwościach antybakteryjnych oraz zmniejszonym współczynniku tarcia z tkanką ludzką. Otrzymany innowacyjny cewnik urologiczny charakteryzuje się lepszymi właściwościami antybakteryjnymi oraz mniejszym współczynnikiem tarcia niż najlepszy dostępny obecnie na rynku cewnik urologiczny z jonami srebra.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjny cewnik urologiczny charakteryzuje się: - lepszymi właściwościami antybakteryjnymi niż najlepszy obecnie dostępny na rynku prodkukt; - mniejszym współczynnikiem tarcia z tkaką ludzką niż standardowy cewnik bez pokrycia hydrożelowego; - pokryciem wykonanym z substancji już dopuszczonych do zastosowań medycznych.

Zastosowanie rynkowe

Wytworzone cewniki urologiczne z hydrożelowym pokryciem antybakteryjnym mogą być stosowane przez pacjentów zmuszonych do stosowania długotrwałego cewnikowania, jak również przez pacjentów w okresie pooperacyjnym (cewnikowanie krótkotrwałe).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"