Baza technologii


Logo wpisu CloudOval

CloudOval

Softgen Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

CloudOval jest rozwiązaniem umożliwiającym orkiestrację zasobów centrum przetwarzania danych, rozliczanie zużycia oraz sprzedaż tych zasobów (moc obliczeniowa, zasoby dyskowe, aplikacje, usługi) pod własną marką lub rozliczanie z wykorzystania zasobów według projektów lub osób i organizacji. Jest to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji, które w krótkim czasie przy ograniczonym nakładzie kosztów chcą uruchomić w pełni spersonalizowane, elastyczne środowisko chmurowe IaaS, PaaS, SaaS dla swoich klientów (chmura prywatna lub publiczna) czy też na potrzeby zarządzania projektami informatycznymi wewnątrz organizacji. Udostępniane zasoby działają pod kontrolą platformy OpenStack. Wersja wirtualizatora zasobów użytkowanego w obrębie OpenStack jest dowolna: Vmware, HyperV, KVM. CloudOval może działać zarówno w istniejących już środowiskach zwirtualizowanych jak i na tworzonych od nowa, na infrastrukturze on-premise, w środowisku chmury publicznej lub w środowisku hybrydowym. Warstwa sprzedaży zasobów umożliwia obsługę klientów zarówno w modelu pre-paid jak i post-paid. Operator może dopasować warstwę sprzedaży do potrzeb własnej organizacji w kontekście wyglądu (prosta konfiguracja przez plik css) poprzez wgranie własnego logo, zdefiniowanie własnych zapisów umów, regulaminów, cenników oraz zdefiniowanie produktów / gotowych aplikacji, które są udostępniane dla klientów (odbiorców końcowych). Klienci mają możliwość wykreowania i używania własnych środowisk bazujących na zasobach, które udostępnia im operator w ramach opisanego powyżej profilu. W przypadku zastosowania rozwiązania do rozliczania projektów wewnętrznych funkcjonalności rozwiązania są identyczne za wyjątkiem obsługi płatności i fakturowania, które są wyłączone.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

CloudOval dostarczany jest w postaci zintegrowanego rozwiązania stanowiącego komponent infrastruktury informatycznej. Przewagi konkurencyjne CloudOval w porównaniu z innymi kontrolerami chmur to: elastyczny model licencjonowania dwa gotowe modele naliczania opłat dla klienta końcowego – pre-paid i post-paid, zintegrowany system obsługi płatności, moduł fakturowania i obsługi zgłoszeń serwisowych, możliwość udostępniania do systemów zewnętrznych metryk służących do wystawiania faktur elastyczne cenniki, możliwość dopasowania wyglądu aplikacji od strony klienta końcowego do własnych potrzeb – np. kolory, logo, czas trwania projektu i jego koszt - od pomysłu do uruchomienia sprzedaży wystarczy nawet 1 dzień, CloudOval upraszcza, automatyzuje tworzenie i zarządzanie środowiskami obliczeniowymi zapewniając wiele istotnych funkcjonalności takich jak: zarządzanie użytkownikami (klientami), zarządzanie konfiguracją usług IaaS/PaaS/SaaS, zarządzanie cennikami usług, zarządzanie rozliczeniami i płatnościami. Zastosowanie CloudOval w projektach wewnętrznych przynosi realne oszczędności zwiększając efektywność wykorzystania zasobów poprzez współdzielenie infrastruktury, licencji baz danych i aplikacji, oraz rozliczaniu pay-as-you-go. Ponadto zwiększa satysfakcję użytkowników dzięki automatyzacji obsługi (portal samoobsługowy) i zmniejsza ilość powtarzalnych zadań w działach IT.

Zastosowanie rynkowe

CloudOval jest rozwiązaniem o szerokim spektrum zastosowań. Najbardzej oczywistym jest wykorzystanie rozwiązania przez operatorów DataCenter (np. parki technologiczne) i operatorów telekomunikacyjnych w celu stworzenia i komercjalizacji produktów usługowych IaaS, PaaS, SaaS. Dzięki temu rozwiązaniu sprzedaż zasobów na zewnątrz jest prosta i atrakcyjna cenowo. CloudOval jest też idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych podmiotów komercyjnych do stworzenia prywatnej chmury obliczeniowej, przejściu na model usługowy i rozliczania kosztów IT na poszczególne działy lub projekty. Lepsza kontrola kosztów i współdzielenie zasobów przynosi wymierne oszczędności.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Softgen Sp. z o.o.

NIP: 8133696358

Adres www: http://www.softgen.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"