Baza technologii


Logo wpisu Cold Jet - specjalistyczne czyszczenie suchym lodem

Cold Jet - specjalistyczne czyszczenie suchym lodem

Mobile Blast Cleaning

Opis technologii / usługi

Mobile Blast Cleaning przedstawia i oferuje Państwu technologię bezinwazyjnego czyszczenia strumieniowego, z wykorzystaniem granulatu suchego lodu jako czyściwa. Technologia ta gwarantuje doskonałą skutecznością przy czyszczeniu różnorakich zabrudzeń powstałych w wyniku procesów przemysłowych i naturalnych. Czyszczenie przy wykorzystaniu tradycyjnych metod takich jak: piaskowanie, śrutowanie, czyszczenie chemiczne, mechaniczne i hydro, przysparza wiele problemów. Często metody te agresywnie oddziaływają na czyszczoną powierzchnię i środowisko, wydłużają przestoje maszyn i urządzeń oraz generują wysokie koszty utylizacji odpadów. Przy zastosowaniu technologii Cold Jet problemy te znikają. Czyszczenie suchym lodem jest procesem, w którym granulki suchego lodu uderzają z bardzo dużą prędkością (pod ciśnieniem sprężonego powietrza) w zanieczyszczoną warstwę, niszcząc jej strukturę. Czyszczona powierzchnia jest czysta, sucha i bez uszkodzeń. Zanieczyszczenia opadają na podłoże, a suchy lód ulatnia się do atmosfery. Podczas procesu czyszczenia dochodzi do trzech procesów składających się na efekt czyszczenia: efekt kinetyczny – powstały na skutek siły wydmuchu suchego lodu, daje efekt wystrzelonego pocisku; efekt termalny – powstały na skutek niskiej temperatury suchego lodu (około -78°C) powoduje kruchość warstwy zanieczyszczeń i pozwala na ich rozbicie; efekt sublimacji – powstały w momencie, gdy dwutlenek węgla przechodzi ze stanu stałego w gazowy. Proces ten występuje w momencie zetknięcia się granulatu suchego lodu z czyszczoną powierzchnią, w wyniku czego dochodzi do „eksplozji” ziarna suchego lodu, powodującej odrywanie się zabrudzeń od czyszczonej powierzchni.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

MBC specjalizuje sie w wykonywaniu usług w najbardziej newralgicznych miejscach w przemyśle. Oferujemy mobilne, specjalistyczne usługi czyszczenia suchym lodem maszyn, urządzeń i innych powierzchni, wszędzie tam gdzie nie można zastosować tradycyjnych technologii lub zastosowanie ich wiązało by się z uszkodzeniem/zniszczeniem czyszczonego elementu/powierzchni. Mamy możliwość czyszczenia "śniegiem"- rozdrobnionym granulatem, bardzo delikatnych powierzchni (nie uszkadzając np. kokpitów, przewodów, elementów gumowych, tapicerki itp) ale też i powierzchni bardzo ciężkich, jak np. zaschnięty beton, resztki poprodukcyjne, masy bitumiczne, lakiery lub przemysłowe powłoki malarskie. * Niczym nie zalewamy i nie zasypujemy, nie kurzymy i nie stosujemy chemii, brak odpadów i zanieczyszczeń wtórnych, czyściwo podczas czyszczenia zmienia stan skupienia ze stanu stałego na gazowy i ulatnia się do atmosfery. Technologia Cold Jet : – nie niszczy czyszczonej powierzchni i jej nie ściera (nie uszkadza przewodów, uszczelek itp); – skraca przestoje czyszczonych maszyn i urządzeń, gdyż nie wymaga ich demontażu ani studzenia; – nie przewodzi prądu dlatego też może być stosowane również do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem; – nie wymaga utylizacji zużytych mediów (zmniejszając koszty), gdyż suchy lód ulatnia się do atmosfery podczas czyszczenia; – jest bardziej przyjazna dla środowiska w porównaniu z innymi metodami (powtórne wykorzystanie CO2 i brak pośrednich zanieczyszczeń, dwutlenek węgla, z którego powstaje suchy lód, nie jest specjalnie produkowany na potrzeby tej metody, gdyż wykorzystuje się CO2 będący produktem ubocznym procesów technologicznych). – pozwala czyścić nawet badzo delikatne powierzchnie, co wyróżnia ją spośród innych metod; – pozwala na czyszczenie maszyn i urządzeń, form odlewniczych w miejscu ich pracy, bez wystudzania ich przed czyszczeniem; – czyści szkody popożarowe, usuwając przy tym lub znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach; – wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, dzięki temu można stosować ją w przemyśle spożywczym;

Zastosowanie rynkowe

Mobile Blast Cleaning wdraża innowacyjną technologię Cold Jet m.in. w następujących sektorach gospodarki : SPOŻYWCZYM (m.in. usuwanie tłuszczu, spalenizny, resztek produktów, trudno schodzących zabrudzeń); ODLEWNICZYM I TWORZYW SZTUCZNYCH (m.in. czyszczenie form z pozostałości produktu, smarów, olejów, kurzu, nalotów rdzy); POLIGRAFICZNYM (m.in. oczyszczanie maszyn z resztek farb, olejów, smarów, kleju); MOTORYZACYJNYM (m.in. czyszczenie silników, podwozia i innych elementów ze smarów, resztek farb, olejów, nalotów rdzy); ENERGETYCZNYM (m.in. czyszczenie silników elektrycznych, szaf sterowniczych, przełączników); LOTNICZYM I ZBROJENIOWYM (m.in. czyszczenie zaczepów holowniczych, podwozia samolotów, pokrywy silników i innych najważniejszych części samolotów, które mogą być czyszczone szybko i bez demontażu podczas przeglądów i remontów); USŁUGI (m.in. odnawianie kostki brukowej, bram, mostów, tynków mineralnych, klinkieru, usuwanie graffiti, gum do żucia, czyszczenie linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych, usuwanie szkód popożarowych, renowacja zabytków, czyszczenie kadłubów łodzi, pieców, form, pomników, silników i podwozia pojazdów mechanicznych, zbiorników i silosów oraz wielu, wielu innych).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Mobile Blast Cleaning

NIP: 8513180862

Adres www: http://www.e-mbc.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"