Baza technologii


Logo wpisu COMPOSE Platform

COMPOSE Platform

Karolina Kosminska

Opis technologii / usługi

COMPOSE to struktura złożona z wielu technologii open source, wdrażająca prawdziwy, otwarty model Platformy jako usługi (PAAS) dla Internetu rzeczy (IoT) oraz umożliwiająca kilkorgu interesariuszom zbudowanie, zastosowanie i zarządzanie rozwiązaniami i aplikacjami IoT, wraz z rozbudowaniem ekosystemu wzajemnie powiązanych obiektów i usług. ServioTicy (niebieska) zajmuje się strumieniami danych pochodzącymi z IoT; zarządza i udziela dostępu do obiektów jako usług. Główne zalety: otwartość (jakikolwiek typ obiektu może być przyłączony), wysoka skalowalność przy zarządzaniu strumieniami danych IoT oraz prostota zarządzania obiektami IoT i ich danymi. iServe (zielona) umożliwia wyszukiwanie, rekomendację i kompozycję usług (COMPOSE i zewnętrznie). Główne zalety: otwartość; szybkie wyszukiwanie i kompozycja usług; prostota zarządzania wyszukiwaniem i kompozycją usług. glue.things (fioletowa) oferuje zintegrowane środowisko dla deweloperów sieci w celu stworzenia, zarządzania, zastosowania i utrzymywania obiektów i aplikacji usług w COMPOSE. Zapewnia graficzny interfejs GUI w celu szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich zdolności głównej platformy oraz ujednolicony dostęp do wszystkich interfejsów programu aplikacyjnego (API). COMPOSE Security Framework (pomarańczowa) gwarantuje kontrolę dostępności, kontrolę polityk na wszystkich poziomach (danych, aplikacji, przepływu prac), zarządzanie reputacją i pochodzeniem, analizę przepływu w celu zapobieżenia szkodliwemu i niebezpiecznemu wykorzystywaniu COMPOSE. COMPOSE Cloud platform (szara) to podstawowe wydajne i otwarte środowisko chmurowe, oferujące zdolności hostingu i zarządzania w celu umożliwienia rozwoju na małą i dużą skalę.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wspomaganie deweloperów: iServe oraz glue.things oferują wartościowe środowisko z zaawansowanymi zdolnościami wyszukiwania i szybkiej kompozycji, sprzężonych z prostymi w obsłudze, zorientowanymi na przepływ danych i wywoływanymi zdarzeniem interfejsami dla tworzenia i wdrażania aplikacji, Zarządzanie i dostępność IoT oraz Zdolności chmury: COMPOSE oferuje innowacyjne funkcje w zakresie istniejących rozwiązań: bogaty, jednorodny opis przedmiotów i odpowiadających im usług; zdolności wysoko-skalowalnego, zintegrowanego strumienia, przetwarzania wsadowego; skalowalna komunikacja między wdrożonymi komponentami. Prostota i prędkość: COMPOSE pozwala deweloperom na automatyczne rejestrowanie obiektów i dostarczenie kodów bez kłopotu z budowaniem i usuwaniem błędów skryptów instalacyjnych. Agility: COMPOSE pozwala deweloperom na skoncentrowanie się na dostarczeniu wartości biznesowej, nie zaś na utrzymywaniu środowiska rozwoju, poprzez skalowanie środowisk elastycznie opartych na wymaganiach biznesowych. Narzędzia: Deweloperzy mają swobodę wyboru narzędzi rozwoju, które najlepiej będą działać dla realizacji ich celów. Bezpieczeństwo i prywatność: COMPOSE umożliwia deweloperom łatwe tworzenie bezpiecznych aplikacji IoT opartych na pełnej gamie usług platformy bezpieczeństwa; poczynając od zarządzania ID i politykami, a kończąc na śledzeniu przepływu danych i zdolnościach każdego elementu w celu informowania o bezpieczeństwie całościowym. Rynek usług: COMPOSE zapewnia otwarty i elestyczny ekosystem, który umożliwia innym firmom świadczenie usług mogących być zintegrowanymi w ramach aplikacji. Firmami mogą być zarówno dostawcy, jak i użytkownicy usług.

Zastosowanie rynkowe

Telekomunikacja-ICT Dostawcy usług technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) (uwzględniając dostawców/producentów sprzętu dążących do rozwijania obiektu usługi dla swych produktów) oraz deweloperów niezależnych. Miasta/regiony (lub ogólniej rzecz biorąc – społeczności) nakierowane na podejście oparte na społeczności, tzn. otwartą współpracującą platformę, która nie jest zawężona w ramach jednej domeny, lecz przeciwnie, umożliwia aplikacje przekrojowe. Integratorzy systemów mający na celu opracowanie rozwiązań pionowych; tzn. dostosowanych rozwiązań platform dla określonego klienta lub domeny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"