Baza technologii


Logo wpisu Corporate Governance

Corporate Governance

Mariusz Jagłowski

Opis technologii / usługi

Główną ideą Polskiego Korpusu Korporacyjnego jest profesjonalizacja rad nadzorczych poprzez tworzenie elitarnego zasobu potencjalnych kandydatów na członków rad nadzorczych. Dotyczy to zarówno kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, JST czy sektora prywatnego. To platforma powiązania profesjonalistów C2B, B2B dla których liczą się najwyższe standardy zarówno przez tych sprawujących i powierzających nadzór właścicielski. To wreszcie pierwszy w Polsce serwis, w którym spotykają się wszystkie strony szeroko pojętego nadzoru właścicielskiego. Warunkiem wstąpienia do korpusu jest zdany egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych, posiadający dyplom MBA lub certyfikat CFA, CIIA, ACCA, CFF). Warunki te dokładnie określone są w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną ideą Polskiego Korpusu Korporacyjnego jest profesjonalizacja rad nadzorczych poprzez tworzenie elitarnego zasobu potencjalnych kandydatów na członków rad nadzorczych. Dotyczy to zarówno kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, JST czy sektora prywatnego. To platforma powiązania profesjonalistów C2B, B2B dla których liczą się najwyższe standardy zarówno przez tych sprawujących i powierzających nadzór właścicielski. To wreszcie pierwszy w Polsce serwis, w którym spotykają się wszystkie strony szeroko pojętego nadzoru właścicielskiego. Warunkiem wstąpienia do korpusu jest zdany egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych, posiadający dyplom MBA lub certyfikat CFA, CIIA, ACCA, CFF). Warunki te dokładnie określone są w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Zastosowanie rynkowe

Spółki prawa handlowego w których istnieje obowiązek posiada rad nadzorczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"