Baza technologii


Logo wpisu Czujnik wykrywający obecność endotoksyn.

Czujnik wykrywający obecność endotoksyn.

Centrum Transferu Technologii IITD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest czujnik rezonansowy, nadający się do wykrywania obecności różnych substancji badanych, w szczególności endotoksyn w różnych środowiskach, przykładowo w ciekłych próbkach. Może on posłużyć do uzyskania urządzenia do wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych środowiska oraz jako element zestawu testowego do wykrywania lub określania stężenia badanych substancji. Urządzenia lub zestawy testowe zawierające rezonansowy element testowy znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, w medycynie, w rolnictwie oraz w różnego rodzaju urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, stosowanych w różnych gałęziach przemysłu i w budownictwie. Wykrywanie lub określanie stężenia endotoksyn przy użyciu rezonanso-wego elementu testowego odbywa się poprzez analizę częstotliwości rezonansowej elementu testo-wego oraz amplitudy rezonansu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Celem wynalazku było uzyskanie prostego czujnika pozwalającego na wykrywanie obecności badanej substancji w różnych środowiskach, w szczególności pomiar jej stężenia w płynnej próbce. Zaletami rozwiązania są: prostota, niskie koszty produkcji, możliwość aplikacji w wielu obszarach gospodarki -

Zastosowanie rynkowe

Urządzenia lub zestawy testowe zawierające rezonansowy element testowy znajdują zastosowanie w: przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, medycynie, rolnictwie, różnego rodzaju urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych (HVAC)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii IITD Sp. z o.o.

NIP: 8992754685

Adres www: http://www.cttiitd.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"