Baza technologii


Logo wpisu Czystość cieczy roboczych

Czystość cieczy roboczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Badania w laboratorium diagnostyki systemów trybologicznych - określanie klasy czystości olejów hydraulicznych orazsmarowych metodą bezpośrednią

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki przeprowadzeniu badania można oceniać i prognozować stan techniczny układu w trakcie jego bieżącej eksploatacji. W konsekwencji daje to możliwość efektywnego zarządzania czasem, ponieważ wcześniej będziemy wiedzieć o podwyższonym zużywaniu elementów zespołów układu i niebezpieczeństwie awarii. Daje to możliwość planowania terminów niezbędnych obsług i remontów, co wpływa na płynność pracy.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"