Baza technologii


Logo wpisu Demonstracyjna instalacja podziemnego zgazowania węgla (PZW) o mocy 10-20 MW metodą szybową

Demonstracyjna instalacja podziemnego zgazowania węgla (PZW) o mocy 10-20 MW metodą szybową

Ireneusz Pyka

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie polega na produkcji gazu niskokalorycznego metodą zgazowania podziemnego węgla in-situ przy pomocy powietrza, ewentualnie wzbogaconego tlenem, oczyszczenia gazu do wymaganego poziomu oraz jego spaleniu w kotle dwupaliwowym z gazem metanowym (kopalnianym lub sieciowym) lub węglem. Podziemne zgazowanie węgla prowadzone jest w pokładach resztkowych węgla kamiennego w likwidowanych kopalniach lub rejonach wydobywczych o miąższości powyżej 1,7 m, część infrastruktury (rurociągi, urządzenia do wstępnego oczyszczania gazu) zlokalizowane są w wyrobiskach i szybie kopalni. Ze względu na ograniczone zasoby węgla pozostałego po wydobyciu metodą górniczą w określonej lokalizacji, moc instalacji w gazie wynosi 10-20 MW. Instalacja ma na celu ostatecznie potwierdzić możliwość i celowość techniczną i ekonomiczną wdrożenia technologii w skali komercyjnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotne elementy innowacyjności: - kompleksowe rozwiązanie instalacji średniej mocy obejmujące układ zgazowania, oczyszczania gazu i jego spalania w możliwie najprostszy sposób, - sposób udostępniania węgla z wyrobisk kopalnianych z zastosowaniem wierceń kierunkowych, - sposób oczyszczania gazu surowego częściowo w wyrobiskach kopalnianych,

Zastosowanie rynkowe

Demonstracyjna instalacja PZW stanowi ostatni etap przed wdrożeniem technologii w skali przemysłowej. Obszarem zastosowania jest górnictwo węgla kamiennego, szczególnie w obrębie GZW w rejonach w których kończona jest eksploatacja metodami górniczymi z przyczyn ekonomicznych lub naturalnych (zbyt duża głębokość zasobów) oraz energetyka, szczególnie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w układach średniej mocy dla zastosowań lokalny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"