Baza technologii


Logo wpisu dodatek do smaru łożysk tocznych, zwiększający trwałość łożyska

dodatek do smaru łożysk tocznych, zwiększający trwałość łożyska

Henryk Barsow

Opis technologii / usługi

Dodatek do tradycyjnego smaru stosowanego w łożyskach tocznych, w postaci nano ziaren diamentowych (kształt i uziarnienie stanowi know how), które powodują iż w trakcie pracy łożyska nastepuje w wyniku znacznych nacisków punktowych samoistne utwardzenie bieżni i elementów tocznych. Na powierzchni tworzy się diamentowa nano-warstwa o wysokiej odporności na zużycie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dodatek smarny, nie tylko redukuje opory tarcia, ale przede wszystkim wydłuża bezawaryjny okres pracy łożyska. Użytkownik łożyska w którym zastosowano taki dodatek, znacznie rzadziej zmuszony jest do jego wymiany, oszczędzając tym samym na kosztach eksploatacji. Ma to szczególne znaczenie np w taśmociągach, gdzie wymiana łożyska w krążnikach wymaga zatrzymania tasmociągu, co przy pracy ciągłej może być powaznym problemem

Zastosowanie rynkowe

Łożyska toczne wysokiej jakości (trwałości) sa drogie z uwagi na stosowane tam materiały i precycję wykonania. Proponowane rozwiązanie umożliwia znaczne wydłużenie czasu pracy łożyska przeciętnej jakości, stosunkowo niewielkim kosztem, poprzez dodanie do smaru odpowiedniej ilości nano diamentów o określonym kształcie i uziarnieniu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"