Baza ekspertów


Logo wpisu Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Opis oferowanych usług

Działający w DARR S.A Zespół Wsparcia Rozwoju Firm koncentruje swoją aktywność na przedsięwzięciach wspierających przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej opartej na innowacjach o wymiarze europejskim, w szczególności prowadzących do realizacji misji i osiągnięcia celu działalności Dolnośląskiego Parku Technologicznego. Zespół inicjuje przedsięwzięcia ukierunkowane na innowacyjność, współpracę sfery naukowej i przemysłowej, rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Do najważniejszych zadań Zespołu Wsparcia Rozwoju Firm należy: - organizowanie kontaktów i współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami nauki, wsparcie przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy ze sferą badawczą, - ułatwianie przedsiębiorcom pozyskiwania nowych technologii i wiedzy, pomoc w realizacji projektów badawczych, inicjowanie pozyskiwania i wdrażania innowacji, - ułatwianie przedsiębiorcom funkcjonowania w ramach Rynku Wewnętrznego, - przyczynianie się do wzmacniania współpracy przedsiębiorców z europejskimi partnerami w ramach dostępnych funduszy i programów oraz prezentowanie możliwości udziału w tych funduszach i programach. Usługi związane z umiędzynarodowianiem - realizowane w formie organizacji spotkań brokerskich (kooperacyjnych) i wsparcia indywidualnego w zakresie kojarzenia partnerów poprzez poszukiwanie dla firm polskich partnerów zagranicznych, rozpowszechnianie profilów firm

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

NIP: 8860003433

Adres www: http://www.darr.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe
Doradztwo prawne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"