Baza technologii


Logo wpisu Doradztwo pozyskania krajowych źródeł finansowania transformacji. MazoviaEDIH/ARP/D1/01

Doradztwo pozyskania krajowych źródeł finansowania transformacji. MazoviaEDIH/ARP/D1/01

ARP S.A.

Opis technologii / usługi

Poszukiwanie finansowania pod kątem wdrażania rozwiązań cyfrowych - Doradztwo pozyskania źródła finansowania transformacji.

Usługa obejmować będzie identyfikację potrzeb i możliwości beneficjenta w zakresie pozyskania finansowania oraz analizę i prezentację potencjalnych źródeł finansowania ze środków krajowych (dofinansowanie).
Zakres usługi:
1. identyfikacja potrzeb
2. przegląd źródeł finansowania
3. rekomendacja optymalnego źródła
4. zakres niezbędnej dokumentacji.
Przegląd będzie obejmował krajowe i regionalne programu pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, związanych z rozwojem lub ekspansją, czy budowaniem marki. W szczególności będzie to przegląd instrumentów finansowych oferowanych przez ARP S.A., podmioty z Grupy ARP i pozostałe instytucje w Grupie PFR, przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie instrumentów finansowych, analiza możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego w ramach prowadzenia działalności w Polskiej Strefie Inwestycji.

Minimalne wymagania do świadczenia usługi :
* Posiadanie podstawowych informacji na temat działalności przedsiębiorstwa,, planowanych działań w zakresie cyfryzacji, sytuacji finansowej, zatrudnienia, sytuacji finansowej.
* Prowadzenie działalności w okresie minimum 2 lat.
* Brak wykluczenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie np.: zaleganie w opłacaniu składek ZUS oraz podatków, status trudnej sytuacji

Szacowany koszt usługi: 5.600,00 zł
Wartość udzielanej pomocy de minimis: 2.800,00 zł

Więcej szczegółowych informacji jak otrzymać usługę uzyskasz kontaktując się poprzez formularz kontaktowy PTT.

Zastosowanie rynkowe

Odbiorca - Przedsiębiorstwo sektora MŚP funkcjonujące nie krócej niż pełne 2 lata obrotowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: ARP S.A.

NIP: 5260300204

Adres www: http://arp.pl

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 6 maja 2024 12:31

Wróć na stronę "Bazy"