Baza ekspertów


Logo wpisu Doradztwo technologiczne - test before invest, prototypy i szkolenia

Doradztwo technologiczne - test before invest, prototypy i szkolenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Opis oferowanych usług

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH MAZOVIA EDIH od stycznia 2024 roku
I. USŁUGI W ZAKRESIE TEST-BEFORE INVEST:
1. Ocena kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych: Dla nowych wyrobów elektronicznych usługa obejmuje wstępną ocenę ich kompatybilności elektromagnetycznej, wykonaną poprzez przeprowadzenie pomiarów zgodności z obowiązującymi normami. W przypadku urządzeń nie spełniających wymagań normatywnych, proponowane są i weryfikowane rozwiązania gwarantujące uzyskanie pożądanych parametrów. Usługa może być zakończona sprawozdaniem z badań, akredytowanych przez PCA.
Odbiorcy to MŚP produkujące urządzenia elektroniczne, tym urządzenia inteligentne, naukowe, medyczne, powszechnego użytku, urządzenia informatyczne.
2. Demonstracja rozwiązań cyfrowych – optomechatronika: Usługa jest przeznaczona dla klienta, który skorzystał z usługi wsparcia eksperckiego lub feasibility study w ramach EDIH lub reprezentuje równoważny poziom świadomości technologicznej i biznesowej. Oferowany zakres zastosowań opracowanych rozwiązań obejmuje monitorowanie procesów technologicznych oraz kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów w różnych branżach przemysłu. W zakres oferty wchodzą także rozwiązania robotyzacji i automatyzacji procesów inspekcji. Klient może skorzystać z następujących komponentów: testy i eksperymenty z technologiami cyfrowymi (HW i SW), demonstracje, proof of concept.
3. Usługi eksperckie w zakresie projektowania, wytwarzania i wdrażania systemów optomechatronicznych na potrzeby przemysłu i badań naukowych
4. Doradztwo w zakresie efektywności systemów sterowania i rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
Odbiorcy to firmy produkcyjne, m. in. branża metalowa, motoryzacyjna, tytoniowa, szklarska, spożywcza, farmaceutyczna, szczególnie firmy nieposiadające własnych oddziałów B+R. Również firmy i instytucje badawcze, wykorzystujące nietypową aparaturę badawczą.

II. USŁUGI SZKOLENIOWE ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KOMPETENCJI
1. Rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych w VR/AR (robotyka i automatyka)
2. Nauka programowania sterowników PLC do współpracy z robotami w środowisku symulującym linie produkcyjne przedsiębiorstw zgodnych z ideą Przemysłu 4.0.

Tagi

Lokalizacja

Radom, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

NIP: 7960035805

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Wdrożenia międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii
Wsparcie w transformacji cyfrowej

Dodano 24 kwietnia 2024 09:58

Wróć na stronę "Bazy"