Baza ekspertów


Logo wpisu Doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy europejskich, w tym z Programu Ramowego UE Horyzont Europa, na finansowanie transformacji cyfrowej

Doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy europejskich, w tym z Programu Ramowego UE Horyzont Europa, na finansowanie transformacji cyfrowej

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii - IZTECH

Opis oferowanych usług

Usługa będzie obejmować identyfikację potrzeb i pomysłów beneficjenta na innowacje cyfrowe oraz możliwości pozyskania finansowania z funduszy europejskich, w tym Programu Ramowego UE Horyzont Europa.
Zakres usługi:
- analiza, czy przedstawiony pomysł na innowacje przedsiębiorcy jest możliwy do współfinansowania ze środków europejskich,
- analiza zasobów firmy w kontekście możliwości pozyskania środków europejskich na innowacje cyfrowe,
- przegląd potencjalnych konkursów w programach europejskich, harmonogramu naborów, zasad kwalifikowalności i aplikowania oraz niezbędnej dokumentacji,
- rekomendacje w zakresie optymalnego wyboru najkorzystniejszego źródła finansowania,
- doradztwo w zakresie zbudowania lub wejścia do konsorcjum projektowego oraz skutecznego poszukiwania partnerów projektowych,
- doradztwo w zakresie aspektów finansowo-prawnych,
- doradztwo w zakresie procedury aplikacyjnej i struktury wniosku projektowego oraz skutecznego zarządzania projektami europejskimi w przedsiębiorstwie.
Usługa będzie nakierowana pod kątem możliwości pozyskania europejskiego zewnętrznego finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych związanych z innowacyjnym rozwojem przedsiębiorstwa poprzez cyfryzację.

Odbiorca: Przedsiębiorstwo sektora MŚP funkcjonujące nie krócej niż przez 1 rok obrotowy.

Minimalne wymagania do świadczenia usługi:
Przedstawienie informacji na temat działalności i planów strategicznych przedsiębiorstwa, pomysłu na innowacje i planowanych działań w zakresie cyfryzacji, sytuacji finansowej i stanu zatrudnienia.
Prowadzenie działalności w okresie minimum 1 roku obrotowego.
Brak wykluczenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie np.: zaleganie w opłacaniu składek ZUS oraz podatków, status trudnej sytuacji.

Tagi

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii - IZTECH

NIP: 5252424506

Kraj: Polska

Adres www: https://www.iztech.pl

Typ podmiotu: Inne

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie

Współpraca międzynarodowa
Współpraca w konsorcjach
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Dodano 16 kwietnia 2024 17:46

Wróć na stronę "Bazy"