Baza ekspertów


Logo wpisu dr inż. Robert Konowrocki

dr inż. Robert Konowrocki

Robert Konowrocki

Opis oferowanych usług

Wykształcenie: doktor nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (IPPT PAN). 1. Doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R);: -Kandydat uczestniczył/uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnej technologią przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania w KGHM, która powstała w wyniku realizacji projektu CuBR/I/3/NCBR, 2014-2018, NCBiR, którym był wykonawcą - Kandydat uczestniczył we wdrażaniu własnych wyników analiz dynamiki pojazdów szynowych wykonanych w okresie 2009-2017 dla pojazdów firmy PESA Bydgoszcz -Kandydat jest autorem i współautorem wielu patentów i zgłoszeń patentowych: - Kandydat jest współautorem urządzenia do badania tłumienia obciążeń udarowych przekładek podszynowych oraz zgłoszenia patentowego na to urządzenie [WIPO ST 10/C PL430112], które zostało wdrożone do działalności Instytutu Kolejnictwa w 2019 roku - Kandydat jest współautorem urządzenia do badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szynowych i sposób badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szynowych oraz zgłoszenia patentowego na to urządzenie [WIPO ST 10/C PL434158], które zostało wdrożone do działalności Instytutu Kolejnictwa w 2020 roku 2. Doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego projektów przedsięwzięć gospodarczych: Wiedza zdobyta na szkoleniu ekspertów w NCBiR, PARP oraz uczestnictwo w wielu komisjach ewaluacyjnych tych instytucji, a także Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI). 3. Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej: Wiedza zdobyta na szkoleniu ekspertów w NCBiR oraz podczas przygotowywania się do członkostwa w komisjach oceny wniosków patentowych, jak również przy pisaniu patentów. Praktyczna umiejętność przeprowadzania badań czystości patentowej oraz weryfikacji ochrony własności intelektualnej uzyskana podczas recenzowania wniosków grantowych dla NCBiR, PARP, FNP oraz podczas pisania patentów własnych (1 patent przyznany (PAT.233524), 4 patenty wysłane). 4. Posiadanie certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny do której aplikuje kandydat: Certfikaty: 2017- (Uczestnictwa w szkoleniu dot. oceny wniosków POIR 2014-2020 w obszarze kryterium naukowo-tech. oraz gospodarczo-biznesowych), 2018- (Korupcja w administracji publicznej Korupcja w biznesie, Przeciwdziałanie korupcji), 2019 – Certyfikat ukończenia warsztatów w ramach projekt Innovation Coach 2019 - Szkolenie z praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo – inne

Doświadczenie

Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii

Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"