Baza technologii


Logo wpisu EcoBins - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIÓRKĄ ODPADÓW

EcoBins - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIÓRKĄ ODPADÓW

EcoBins Spółka z o. o.

Opis technologii / usługi

EcoBins to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Wspomaga optymalizację tych procesów, czyniąc je prostszymi, tańszymi i bardziej ekologicznymi. Głównym elementem EcoBins są montowane w śmietnikach czujniki, które w regularnych odstępach czasu mierzą poziom ich wypełnienia. Zależnie od modelu, czujniki mogą badać także aktualne położenie pojemnika, odchylenie od pionu i temperaturę w środku. Czujniki samoczynnie przesyłają zebrane dane na serwer centralny. Łączą się w tym celu z Internetem, korzystając z lokalnej sieci komórkowej. Dane z czujników są na bieżąco przetwarzane przez oprogramowanie w chmurze, które porządkuje je i udostępnia użytkownikom systemu korzystającym z portalu EcoBins i aplikacji mobilnej. Produkty EcoBins: Oferujemy produkty przeznaczonych do zarządzania pojemnikami różnych typów. Kluczowym elementem każdego z produktów są czujniki: CENTRALNY CZUJNIK w zależności od modelu bada w czasie rzeczywistym poziom wypełnienia pojemnika i/lub jego aktualne położenie. CZUJNIK KART DOSTĘPU kontroluje dostęp do pojemników. dzięki temu administrator zawsze wie, kiedy i komu wolno korzystać z danego pojemnika oraz kto i kiedy rzeczywiście go używał. Linia Produktów EcoBins: ECOBINS METRO MODEL CZUJNIKA: M1 PRZEZNACZENIE: pojemniki pasa przydrogowego o poj. do 120 l ECOBINS RECYCLING MODEL CZUJNIKA: R1/R2 PRZEZNACZENIE: pojemniki na odpady segregowane o pojemności do 3,5 m3 ECOBINS VAULT MODEL CZUJNIKA: C1 PRZEZNACZENIE: pojemniki podziemne i półpodziemne ECOBINS TRACKER MODEL CZUJNIKA: T1 PRZEZNACZENIE: kontenery, toalety przenośne i inne pojemniki wymagające kontroli położenia ECOBINS ACCESS MODEL CZUJNIKA: C1 PRZEZNACZENIE: dowolne pojemniki wymagające kontroli dostępu

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

EcoBins wpisuje się w koncepcję inteligentnego miasta i podobnie jak inne tego rodzaju przedsięwzięcia, wspiera zrównoważony rozwój, w którym lepsza jakość życia idzie w parze z mądrzejszym wykorzystaniem zasobów. Dzięki EcoBins: Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla środowiska Krótsze i rzadsze wyjazdy śmieciarek to oszczędność zasobów i mniejsze zanieczyszczenie. Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla mieszkańców Śmieciarki pojawiają się na podwórkach tylko wtedy – i zawsze wtedy – gdy są potrzebne. Nie ma przepełnionych pojemników, a wszystkie inne problemy są usuwane, gdy tylko się pojawią. Firmy wywozowe pracują szybciej i taniej Dzięki optymalizacji tras śmieciarek ekipy wywozowe oszczędzają czas i paliwo. Według naszych szacunków oszczędności te mogą wynieść 15-30% (zależnie od powierzchni i liczby pojemników). Polepsza się komunikacja z mieszkańcami Mieszkańcy otrzymują proste i wygodne narzędzie zgłaszania potrzeb i problemów, a pracownicy magistratu mogą szybciej i trafniej na nie reagować; dzięki temu powstają warunki sprzyjające współpracy i kształtowaniu postaw proekologicznych. Rozliczenia usług wywozowych są prostsze Praca ekip wywozowych jest na bieżąco i automatycznie dokumentowana, a dokumentacja jawna i łatwo dostępna dla obu stron. Gminy mają lepszą kontrolę nad realizacją celów dyrektywy ws. odpadów Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE do r. 2020 kraje członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane osiągnąć 50-procentowy poziom powtórnego przetworzenia odpadów. Główny ciężar tego zadania spoczywa na gminach, które dzięki EcoBins, mogą prowadzić dokładne statystyki zbiórki odpadów do recyklingu, wykrywać ich kradzieże i łatwiej zbierać raporty o naruszeniach deklaracji śmieciowych.

Zastosowanie rynkowe

EWIDENCJA POJEMNIKÓW Każdemu zarejestrowanemu pojemnikowi nadaje się identyfikator i określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień. MONITORING POJEMNIKÓW EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i wyświetla informacje o ich stanie na interaktywnej mapie miasta. ALARMY Na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpoznaje, gdy z którymś z nich są problemy: jest przepełniony, przewrócił się lub pojawił się w nim ogień. EcoBins alarmuje także o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych problemach zgłaszanych przez mieszkańców. STATYSTYKI I PROGNOZY EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i ustala na ich podstawie średnie wartości, na podstawie których można następnie ustalać, kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia i w których miejscach przydałyby się dodatkowe lub większe. OPTYMALIZACJA TRAS ŚMIECIAREK EcoBins proponuje najkrótsze możliwe trasy, łącząc jedynie te lokalizacje, z których rzeczywiście trzeba odebrać odpady (bo są zapełnione lub zbliża się termin wynikający z minimalnej częstotliwości opróżnień), uwzględniając przy tym liczbę i pojemności pojazdów, godziny pracy ekip, a nawet aktualne warunki na drogach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: EcoBins Spółka z o. o.

NIP: 8522618826

Adres www: http://www.ecobins.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"