Baza technologii


Logo wpisu ECOBIOSED - przetwarzanie osadów ściekowych i odpadów organicznych w bezpieczny biokompost

ECOBIOSED - przetwarzanie osadów ściekowych i odpadów organicznych w bezpieczny biokompost

ENERGO NATURA SP. Z O.O.

Opis technologii / usługi

Obecnie jednym z największych problemów ochrony środowiska są odpady powstające podczas oczyszczania ścieków, a zwłaszcza osady ściekowe. Większość istniejących oczyszczalni ze względów technicznych i ekonomicznych ma problemy z ich usuwaniem i zagospodarowaniem. Nadmierne składowanie osadów ściekowych doprowadza do niebezpiecznych sytuacji w środowisku ze względu na obecność w ich strukturze metali ciężkich, substancji toksycznych i mikroorganizmów patogennych. Jednocześnie, osady ściekowe, z właściwym podejściem do ich obróbki, są cennym źródłem nawozów organicznych i mogą służyć do utrzymania żyzności gruntów użytkowych. Produktem przetwarzania osadów ściekowych jest biokompost przydatny do stosowania w rolnictwie, rekultywacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz nadawania gruntom właściwości użytkowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nasz innowacyjny zintegrowany preparat ECOBIOSED® umożliwia przetwarzanie osadów ściekowych w całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska biokompost. Wykorzystanie preparatu ECOBIOSED® pozwala na: Zmniejszenie przestrzeni leżakowania osadów (redukcja objętości); Eliminacja uciążliwości odorowej związanej z przetwarzaniem osadów; Całkowite unieszkodliwienie osadów ściekowych (zabicie mikroorganizmów patogennych, wirusów i pasożytów); Obniżenie zawartości metali ciężkich i związków toksycznych w osadach ściekowych, co zwiększa możliwości ich zagospodarowania; Uniknięcie bardziej kosztownych procedur; Uniknięcie konieczności wywozu osadów na składowisko odpadów; Neutralizacja i utylizacja złóż nagromadzonych osadów; Eliminowanie potrzeby rozbudowy istniejących i budowy nowych oczyszczalni ścieków (zwiększenie zdolności przerobowych oczyszczalni o 1 tonę osadów ściekowych na dobę to koszt ok 800-1000 Euro); Rozwiązanie wielu problemów ochrony środowiska i uzyskanie wysokiej jakości produktu nawozowego .

Zastosowanie rynkowe

Zastosowania ECOBIOSED®: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW - Biokonwersja składowisk odpadów; Eliminacja nieprzyjemnych zapachów, dezynfekcja terenów; TECHNOLOGIE OBNIŻAJĄCE EMISJĘ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI - Biologiczne oczyszczanie gruntów skażonych produktami ropopochodnymi, pestycydami, metalami ciężkimi i innymi związkami toksycznymi; HODOWLA ZWIERZĄT, NAWOZY - Przetwarzanie pomiotu kurzego, obornika, resztek roślinnych i innych biologicznych odpadów w ekologicznie czysty biokompost. TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW - Przetwarzanie osadów pościekowych w bezpieczny ekologicznie kompost. Oczyszczanie wód powierzchniowych z nadmiernego skażenia biologicznego i chemicznego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ENERGO NATURA SP. Z O.O.

NIP: 8522596473

Adres www: http://energonatura.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"