Baza technologii


Logo wpisu Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi

Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Dotychczasowe zastosowanie wyładowań koronowych do chemicznej i fizycznej modyfikacji powierzchniowej włókien i wyrobów włókienniczych jest bardzo ograniczone ze względu na konieczność stosowania, znacznie większych niż w przypadku folii tworzywowych, energii aktywacji. Wymóg ten jest przyczyną dużej nierównomierności tych wyładowań i intensywnego występowania wyładowań snopiastych, tzw. streamerów, co powoduje nierównomierność uzyskiwanego efektu modyfikacji oraz dyskwalifikujące miejscowe uszkodzenia termiczne tekstyliów. W wyniku zastosowania opracowanej oryginalnej konstrukcji elektrody wielosegmentowej, przedstawione wady wyładowań koronowych zostały praktycznie wyeliminowane. W rezultacie uzyskuje się równomiernie zmodyfikowaną chemicznie i fizycznie powierzchnię włókien, o charakterystycznej nano- i mikrotopografii, a zaktywowane tak płaskie materiały z włókien poliestrowych, poliamidowych lub polipropylenowych, a także ich mieszanek, wykazują istotnie zoptymalizowane właściwości powierzchniowe. W wyniku modyfikacji tkanin z tych rodzajów włókien uzyskano: – bardzo duże zwiększenie zwilżalności tkanin – ponad dwukrotne zwiększenie wodoszczelności tkanin powlekanych wodoszczelnie, – prawie dwukrotne zwiększenie siły połączenia układów warstwowych - laminatów, – bardzo znaczne zwiększenie odporności użytkowej na tarcie mokre wydruków pigmentowych. Uzyskane wyniki odnoszą się do typowych, wytwarzanych przemysłowo tkanin oraz powszechnie stosowanych, dostępnych w handlu, polimerowych środków powłokotwórczych lub wiążących.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Skonstruowano aktywator doświadczalny, który może być wykorzystywany do opracowywania szczegółowych warunków modyfikacji tekstyliów i demonstrowania uzyskiwanych wyników. Opracowany aktywator wyładowaniami koronowymi przeznaczony jest do chemicznej i fizycznej modyfikacji warstwy wierzchniej włókien i wyrobów włókienniczych, powodującej istotną poprawę ich cech powierzchniowych - zwilżalności oraz właściwości adhezyjnych, co ma istotny pozytywny wpływ na walory użytkowe zaktywowanych tekstyliów.

Zastosowanie rynkowe

Przedsiębiorstwa włókiennicze i ewentualnie odzieżowe - przedsiębiorstwo zajmujące się uszlachetnianiem tekstyliów z włókien syntetycznych lub ich mieszanek przez powlekanie, łączenie warstwowe, druk pigmentowy lub barwienie metodami ciągłymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"