Baza technologii


Logo wpisu Efektywna technologia pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z powszechnie dostępnej biomasy

Efektywna technologia pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z powszechnie dostępnej biomasy

Olgierd Masłowski

Opis technologii / usługi

Polska wysokoefektywna technologia produkcji biogazu (CH4+CO2) z odpadów (utylizacja) i/lub lokalnie dostępnych substratów. Technologia obejmuje tak typowe substraty jak gnojowica plus kiszonka z kukurydzy, gdzie przewagą polecanej technologii jest mniejsze niż w przypadku technologii niemieckiej NAVARO zużycie substratów. Technologia jednak głównie przeznaczona jest dla klientów posiadających WŁASNE odpady, nawet tzw. trudne (kategoria 2 i 3). Technologia umożliwia utylizację odpadów przedsiębiorcom działającym w branży przetwórstwa mięsnego, produkcji drobiu (krew, pióra, treść) etc. oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej lub chłodu na własne potrzeby.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą technologii jest jej dostosowanie do polskich warunków klimatycznych i przez to optymalizacja pod względem sprawności. Ze względu na połączenie kilku efektów ekonomicznych i niski koszt inwestycyjny główną korzyścią jest niezawodność technologii, dostosowanie jej do potrzeb konkretnego odbiorcy i dzieki temu krótki czas amortyzacji inwestycji (może być krótszy niż 24 miesiące). Posiadamy doświadczenie nie tylko z polskiego rynku, ale również europejskiego i światowego. Polscy kooperanci gwarantują dostawy elementów technologicznych w najwyższej jakości i najniższych cenach. NIskie koszty serwisu zespołów kogeneracyjnych i innych maszyn i urządzeń oraz ciągła opieka technologiczna na procesem metanogenezy powodują, że oferta jest kompletna w pełnym zakresie.

Zastosowanie rynkowe

Branża przetwórstwa spożywczego, branża rolna, branża górnicza (odmetanowanie kopalń), branża przetwórstwa odpadów, ochrona środowiska i pokrewne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"