Baza technologii


Logo wpisu Efektywne zarządzanie projektami, czyli jak od idei przejść poprzez zaplanowanie prac do skutecznego działania - (MazoviaEDIH/ARP/C4/04)

Efektywne zarządzanie projektami, czyli jak od idei przejść poprzez zaplanowanie prac do skutecznego działania - (MazoviaEDIH/ARP/C4/04)

ARP S.A.

Opis technologii / usługi

Usługi szkoleniowe związane z podnoszeniem kompetencji

Celem usługi jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im efektywnie przejść przez proces planowania prac projektowych, a następnie realizacji zaplanowanych uprzednio zadań w sposób, który ma zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w projekcie. Usługa ma charakter warsztatowy; w trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami pracy Project Managera i najlepszymi praktykami z obszaru planowania prac projektowych (określenie celu, zakresu i oczekiwanych produktów projektu, identyfikacja ryzyk, dobór członków zespołu projektowego, opracowanie harmonogramu i budżetu projektu) oraz ich późniejszej realizacji (zarządzanie zmianą w projekcie, zarządzanie harmonogramem i budżetem projektu). W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną również różne narzędzia służące planowaniu i realizacji projektów.

Szacowany koszt usługi: 9 384,07 zł
Wartość udzielanej pomocy de minimis: 4 692,04 zł

Więcej szczegółowych informacji jak otrzymać usługę uzyskasz kontaktując się poprzez formularz kontaktowy PTT.

Zastosowanie rynkowe

Usługa dedykowana jest przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz startupów, w których podejmowane są przedsięwzięcia wymagające zaangażowania przedstawicieli różnych komórek funkcjonalnych firmy. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełniące w projektach różne role - zarówno Sponsorów, jak i Kierowników Projektów oraz Członków Zespołów Projektowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: ARP S.A.

NIP: 5260300204

Adres www: http://arp.pl

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 25 kwietnia 2024 09:58

Wróć na stronę "Bazy"