Baza technologii


Logo wpisu Ekologiczny mosiądz odlewniczy

Ekologiczny mosiądz odlewniczy

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest ekologiczny niskoołowiowy mosiądz, znajdujący zastosowanie do wytwarzania armatury wodnej, gazowej, cieplnej i ciśnieniowej, na obudowy części maszyn oraz części łożysk tocznych. Mosiądz zawiera wagowo: 20,0-45,0% Zn, 0,1-8,5% Bi i/lub Pb, 0,05-4,5% Sn, 0,05-4,5% Al, 0,05-4,5% Fe, 0,05-4,5% Ni, maksymalnie do 0,10% P i ewentualnie 0,001-0,10% B, resztę stanowi Cu, a ponadto korzystnym jest aby w mosiądzu tym stosunek zawartości Pb do Bi wynosił od 0,3 do 1,5, a sumaryczna zawartość Sn i Pb nie była wyższa niż 5,5% wagowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Mosiądz według wynalazku posiada bardzo dobre własności mechaniczne, jak: Rm=360÷410, Rp0,2=130÷180, A10=15,5÷22, HB=90÷115, oraz bardzo dobrą lejność wynoszącą minimum 580 mm. Dodatkowo ma bardzo znaczące 2 zalety - niską cenę ze względu na swoją strukturę oraz nietoksyczność.

Zastosowanie rynkowe

Do wytwarzania armatury wodnej, gazowej, cieplnej i ciśnieniowej, na obudowy części maszyn oraz na koszyki łożysk tocznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"