Baza poszukujących technologii


Logo wpisu Ekologiczny Sprzęt Komunalny

Ekologiczny Sprzęt Komunalny

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH - ZDROJU SP. Z O.O.

Opis technologii / usługi

Nasza firma jest otwarta na współpracę z podmiotami produkującymi (lub instytutami wdrażającymi), które pragną na etapie przedsprzedażowym testować sprzęt elektryczny ( m.in.pojazdy tj. zamiatarki uliczne, śmieciarki, a także mniejszy sprzęt) w warunkach naturalnych z ewentualną opcją zakupu przez nas w korzystnej cenie finalnego produktu. Obsługujemy przestrzeń zabytkowego Parku Zdrojowego w Dusznikach - Zdroju, gdzie szczególną wagę należy przykładać do kwestii likwidacji emisji spalin oraz minimalizacji emisji hałasu, w tym jakże "wrażliwym" terenie. W związku z powyższym poszukujemy rozwiązań (odpowiedni sprzęt oraz ewentualna odpowiednia konfiguracja finansowania zakupów), które pozwolą nam użytkować w tym obszarze przyjazny dla środowiska sprzęt.

Przekazanie nam do testowania ww. sprzętu stwarza - dla podmiotu posiadającego technologię - warunki do pełnej weryfikacji funcjonalności sprzętu w naturalnym środowisku pracy, przy czym gotowi jesteśmy - we współpracy z instytucją użyczającą - prowadzić monitoring oraz raportowanie przebiegu testowania sprzętu.

Nasi kierowcy oraz pozostali pracownicy Działu Komunalnego posiadają odpowiednie, wieloletnie doświadczenie w pracy w tym obszarze, a zatem mogą służyć również niezbędnymi radami dla projektantów i wytwórców produktów. Jednocześnie jest możliwość, abyśmy - w celu optymalizacji okresu i sposobu użytkowania sprzętu - weszli we współpracę (przejęlibyśmy rolę lidera projektu) z okolicznymi miejscowościami uzdrowiskowymi (tj. Polanica - Zdrój i Kudowa - Zdrój), przez co uzyskalibyśmy większy efekt środowiskowy, przy wzmożonym zakresie weryfikacji funkcjonalności sprzętu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH - ZDROJU SP. Z O.O.

NIP: 8831854192

Adres www: http://nan

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodano 18 maja 2021 21:21

Wróć na stronę "Bazy"