Baza ekspertów


Logo wpisu Ekspert ds. fotoniki

Ekspert ds. fotoniki

Adam Czyżewski

Opis oferowanych usług

Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu optycznych urządzeń kontrolno – pomiarowych związanych z określaniem parametrów optycznych, fizycznych i chemicznych badanych obiektów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń m.in. z zakresu fotoniki. Ekspert w programach finansowanych ze środków krajowych i unijnych.
Współtwórca wielu patentów oraz autor publikacji w czasopismach naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym Współwykonawca projektów badawczo-rozwojowych oraz realizator zleceń komercyjnych.

Tagi

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii
Wsparcie w transformacji cyfrowej

Dodano 27 marca 2024 13:42

Wróć na stronę "Bazy"