Baza technologii


Logo wpisu Elektroda enzymatyczna, sposób wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz bioczujnik do wykrywania związków fenolowych

Elektroda enzymatyczna, sposób wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz bioczujnik do wykrywania związków fenolowych

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy elektrody enzymatycznej zawierającej białkową warstwę aktywną na powierzchni podłoża elektroprzewodzącego elektrody, sposobu wytwarzania elektrody enzymatycznej oraz biosensora do wykrywania związków fenolowych w roztworach wodnych, zawierającego elektrodę enzymatyczną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Prosta technologia wykorzystuje typowe urządzenia do syntezy chemicznej i nietoksyczne, bezpieczne reagenty. Zastosowanie tej metody nie wymaga zakupu nowych urządzeń. Rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych. Właściwości procesu zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie używane w analizatorach diagnostyki środowiska do wykrywania i oznaczania poziomu stężeń określonych związków chemicznych w tym w szczególności związków fenolowych. Może być użyte do wczesnego ostrzegania przed zbyt wysoką zawartością związków trujących w środowisku wodnym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"