Baza technologii


Logo wpisu Elektroniczne zapłonnki do lamp wyładowczych SON, MH, CMH, balasty elektroniczne

Elektroniczne zapłonnki do lamp wyładowczych SON, MH, CMH, balasty elektroniczne

AZO DIGITAL SP.Z O.O.

Opis technologii / usługi

Klasyczny układ zapłonowy jest zasilany napięciem o przebiegu sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz, co powoduje, że łuk wyładowczy jest rozgrzewany i schładzany 100 razy na sekundę, powoduje to szybszą degradację elektrod oraz chwilową nierównomierność natężenia oświetlenia (efekt stroboskopowy). Stabilizacja pracy układu klasycznego odbywa się w stateczniku elektromagnetycznym, który ma około 10% cieplnych strat własnych. Układ klasyczny jest niezwykle wrażliwy na wahania napięcia, nawet 10% niestabilność może powodować znaczące skrócenie czasu pracy lampy. Dodatkowo stabilizatory elektromagnetyczne wnoszą duże straty mocy biernej. Również obecne na rynku zapłonniki elektroniczne, pracujące na częstotliwościach poniżej 1kHz, pomimo stabilizacji parametrów pracy lampy, wrażliwe są na bardzo zmienne zachowanie gorącej plazmy w lampach wyładowczych, a z powodu dużej komplikacji układu elektronicznego nie są aż tak efektywne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie SMARTlamp znacznie wydłuża czas prawidłowej pracy źródeł światła, co ma znaczący wpływ na koszty eksploatacji oświetlenia. Zużycie energii do 50% mniejsze w stosunku do tradycyjnych stateczników elektromagnetycznych (a przez to redukcja emisji CO2), Czas pracy lamp dłuższy nawet do 50% - duże oszczędności na serwisie/konserwacji, Pełna kompensacja mocy biernej: cos φ > 0,95, Autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą lampy – włączanie oraz poziom redukcji zużycia energii o określonej porze, Poprawa jakości i bezpieczeństwa oświetlenia - brak efektu stroboskopowego (migotania),

Zastosowanie rynkowe

Wszędzie gdzie ważne jest optymalizowanie kosztów, poprawa efektywności energetycznej, rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii, podejmowanie wyzwania troski o środowisko – jest miejsce dla naszych produktów. Nasz produkt jest układem nowej generacji, w którym dzięki opatentowanej metodzie unikania rezonansów akustycznych, można było zastosować sterowanie napięciem o wysokiej częstotliwości (100kHz) i przebiegu prostokątnym. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie równomiernej temperatury świecącej plazmy, znacznie zmniejszając zużycie elektrod i inne niekorzystne efekty obecne w innych rozwiązaniach. Takie sterowanie pozwala na oszczędności w zużyciu energii na poziomie 15%, a poprzez aktywny system korekcji mocy biernej na dodatkowe 5% energii. Układ stabilizacji pozwala na zasilanie bardzo szerokim zakresem napięć wejściowych (90-280VAC). SMARTlamp posiada mikroprocesorowy układ umożliwiający bezpieczną dla lampy wielostopniową redukcję pobieranej mocy, pozwalający na jej zmniejszenie do poziomu 50%. Układ może pracować autonomicznie, w oparciu o behawioralny kalendarz astronomiczny, zmniejszający zużycie mocy w godzinach nocnych. Smart Lamp może być również sterowany zewnętrznie przez inne systemy kontrolne. Milton Keynes – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, położone w hrabstwie ceremonialnym Buckinghamshire, w regionie South East England, 75 km od Londynu. Miasto realizuje ciekawą koncepcję urbanistyczną. Postanowiono, że nowe miasto będzie oparte na koncepcji miasta-ogrodu. Założono, że miasto nie będzie miało jednego znaczącego centrum, a efekty miejskie będą rozłożone równomiernie w całym mieście. Układ ulic oparto na prostokątnej siatce w układzie hierarchicznym (ulice ważniejsze i mniej ważne). Główną ideą była niewielka (ok. kilometrowa) odległość między największymi ulicami siatki. Skrzyżowania większości ulic mają charakter rond. Miasto Milton Keynes w Wielkiej Brytanii stało się stałym klientem, instalując ponad 7000 urządzeń SMARTlamp oraz zadecydowano, iż wszystkich przyszłe prace modernizacyjne dotyczące oświetlenia oparte będą na tym rozwiązaniu. Rada miasta Milton Keynes wyraża zadowolenie z osiągniętych oszczędności dzięki zastosowanemu projektowi autorstwa AZO Digital. Projekt rozpoczął się w lipcu 2013 roku. OSZCZĘDNOŚĆ 42,67% Uzyskanie dla układów smart LAMP wymaganego dla wszystkich urządzeń elektrycznych stosowanych w Wielkiej Brytanii, unikalnego systemu kodowania ELEXON. Zainstalowane zostały urządzenia w punktach świetlnych na terenie dzielnicy Redbridge w Londynie będących w administracji Redbridge Borough Street Lighting. Wykonane zostały pomiary fotometryczne potwierdzające skuteczność proponowanego rozwiązania – modernizacji infrastruktury oświetleniowej bez konieczności zmiany opraw oraz doposażenia obwodów oświetleniowych. Realizacja na infrastrukturze oświetleniowej w jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych w techniczne rozwiązania – torze wyścigowym YAS MARINA CIRCUIT w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W okresie od września 2011 do stycznia 2012 przeprowadzane były testy i pomiary zużycia energii elektrycznej. Uzyskano wysoką aprobatę i uznanie dzięki imponującym rezultatom osiągniętym w oszczędności zużycia energii oraz wytrzymałości na ekstremalne warunki atmosferyczne. Rozwiązanie SMARTlamp jest rekomendowane przez włodarzy obiektu sportowego, uczestniczącego w cyklu F1 Grand Prix. Pozostałe projekty: Newcastle - 13.500 punktów świetlnych North Tyneside - 10.000 punktów świetlnych DAA (Dublin Airport Authority) - 1.500 punktów świetlnych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: AZO DIGITAL SP.Z O.O.

NIP: 5851426167

Adres www: http://azodigital.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"