Baza technologii


Logo wpisu Element wypełniający pustakowy dla ścian nośnych gęstoperforowanych

Element wypełniający pustakowy dla ścian nośnych gęstoperforowanych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Koncepcja wynalazku obejmuje ukształtowanie nowego układu materiałowo-technologicznego dla ścian nośnych gęstoperforowanych. Rozwiązaniem materiałowo-technologicznym jest element wypełniający zawierający pustak ścienny z ceramiki drążonej lub keramzytobetonu oraz płyty ocieplającej z polistyrenu spienionego. Element ten ma pustkę wewnętrzną do wypełnienia betonem konstrukcyjnym w postaci słupów i rygli. Płyta ocieplająca zespolona jest z pustakiem przez przyklejenie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1). Eliminacja wilgoci technologicznej i kondensacyjnej w budynku 2). Wynalazek pozwala na podwyższenie ścian nośnych z 5 do 10 kondygnacji 3). Wykorzystanie w wynalazku pustaków ściennych z materiałów ekologicznych: z ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu 4). Zastosowanie wkładów dyfuzyjnych z materiału o wysokiej paroprzepuszczalności 5). W obliczu konieczności oszczędzania energii [Dyrektywa 2010/31/UE] przepisy dyrektywy kładą szczególny nacisk na skuteczne podejmowanie działań służących poprawie standardu energetycznego budynków przez wprowadzenie zdecydowanych instrumentów polityki zrównoważonej, takich jak budynki o zapotrzebowaniu na energię bliską zeru po roku 2020. Rozwiązanie materiałowo-technologiczne włącza się w nurt innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. 6). Aspekt ekologiczny realizowany przez zwiększenie efektywności energetycznej ściany (możliwość pogrubienia ocieplenia, wykorzystanie materiałów ekologicznych z ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu 7). Aspekt ergonomiczny realizowany przez poprawę warunków zdrowotnych (zapewnienie sprzyjającego zdrowiu mikroklimatu wnętrz poprzez osuszanie ściany z wilgoci technologicznej wbudowanej w procesie realizacji budynku oraz wilgoci kondensacyjnej powstałej w wyniku wadliwej eksploatacji szczelnych okien, bez nawiewu, przyczyniających się do rozwoju szkodliwych dla zdrowia mikroflory, pleśni i mykotoksyn) 8). Wykorzystanie w rozwiązaniu materiałów z ceramiki poryzowanej charakteryzującej się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną, zdolnością "oddychania", wytrzymałością, mrozoodpornością, odpornością na korozję biologiczną, niepalnością oraz z keramzytobetonu charakteryzującego się paroprzepuszczalnością, niepalnością, wytrzymałością, bardzo dobrą izolacją akustyczną, odpornością na grzyby i pleśnie, mrozoodpornością, neutralizacją niekorzystnego promieniowania. 9). Zastosowanie wkładów dyfuzyjnych wykonanych z materiału o wysokiej paroprzepuszczalności (może być wełna mineralna fasadowa), które zapewniają ciągłe oddychanie ściany na zewnątrz budynku i likwidują okresowe produkty kondensacji

Zastosowanie rynkowe

Celem wynalazku jest pozbycie się wad ścian wykonanych z pustaków z ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu w przypadku ocieplenia płytami z polistyrenu ekspandowanego (EPS) ,których układ technologiczny powoduje, że są one praktycznie nieprzepuszczalne dla pary wodnej przenikającej na zewnątrz budynku. Uniemożliwia to efektywne osuszanie ściany z wilgoci technologicznej wbudowanej w procesie realizacji budynku oraz wilgoci kondensacyjnej powstałej w wyniku wadliwej eksploatacji szczelnych okien, bez nawiewu, przyczyniającej się do rozwoju szkodliwych dla zdrowia mikroflory, grzybów, pleśni i mykotoksyn. Jednocześnie celem jest pozbycie się kolejnej wady takich ścian - niskiej nośności . Rozwiązanie pozwala na podwyższenie ścian nośnych z pustaków z 5 do 10 kondygnacji i stwarza pełen komfort mikroklimatu wnętrz.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"