Baza technologii


Logo wpisu EMOT Effective Micro-Organisms Technology

EMOT Effective Micro-Organisms Technology

Cleanbacter ITM Sp. z o. o.

Opis technologii / usługi

EMOT polega na tworzeniu kompozycji naturalnie występujących szczepów bakterii oraz kompozycji pożywek w celu produkcji preparatów mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jest to technologia umożliwiająca rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, gospodarką ściekami oraz odzyskiem wody w procesach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W ramach technologii EMOT opracowano wiele sposobów stosowania preparatów zwiększających ich skuteczność i wydajność.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wyjątkowość preparatów produkowanych w technologii EMOT polega na: dostarczaniu w formie płynnej, gdzie kombinacja pożywek i szczepów tworzy zamknięty układ. Układ ten utrzymuje stale ilość mikroorganizmów na poziomie 5 mld/ml, co daje bardzo dużą wydajność. Preparaty są zawsze gotowe do natychmiastowego użycia. EMOT znajduje zastosowanie w rekultywacji ziemi ze skażeń substancjami ropopochodnymi. Stosowanie preparatów konkurencyjnych daje wyniki po średnio 6 mies. ex situ i 24 mies. in situ. Przy zastosowaniu technologii EMOT odpowiednio 4 tyg., 6 mies. Stosowanie EMOT w ochronie środowiska praktykowane jest od wielu lat. Jednak w dalszym ciągu skala tych działań jest stosunkowo skromna, ponieważ wiedza teoretyczna nie zawsze przekłada się na możliwości komercyjne. Przy utylizacji odpadów przemysłowych jednym z głównych aspektów jest tempo działania. W tym aspekcie EMOT w sposób zdecydowany wyprzedza wszystko co się pojawia na rynku mikrobiologicznym. EMOT jest stosowany przez jedną z firm do rekultywacji ziemi, inna znana firma jest zainteresowany jej wdrażaniem. EMOT jest innowacyjna nie tylko w skali kraju, ale też na poziomie międzynarodowym. Zastosowanie naszych preparatów spowoduje: - racjonalizację kosztów związanych ze stosowaniem środków myjąco-czyszczących, - całkowite bezpieczeństwo dla czyszczonej powierzchni, - 100% bezpieczeństwa dla pracowników i klientów, - ograniczenie kosztów eksploatacyjnych separatorów i udrażnianie rur, - ułatwienie w uzyskaniu zielonych certyfikatów,

Zastosowanie rynkowe

Ochrona Środowiska - remediacja gleby, rekultywacja obszarów po przemysłowych. Stosowanie produktów Eco-pH w każdej z kolejnych branż ma swoje pozytywne skutki dla środowiska. HORECA - szeroka gama środków czystości rozkładających substancje szkodliwe dla środowiska w miejscu czyszczenia, udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie wody w separatorach. Branża metalowa - wszelkie rodzaje przemysłów, w których występują zanieczyszczenia olejowe i substancjami ropopochodnymi. Czyszczenie hal produkcyjnych, urządzeń, maszyn i narzędzi. Mycie detali w myjkach przemysłowych z olejów obróbkowych. Rozkład substancji niebezpiecznych na wodę i dwutlenek węgla. Udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie wody w separatorach i obiegach zamkniętych. Branża elektrotechniczna - j. w. Branża spożywcza - mycie hal produkcyjnych, urządzeń i maszyn, oczyszczanie wody w obiegach zamkniętych, systemach spławiakowych, zbiornikach kumulacyjnych, separatorach, udrażnianie kanalizacji, likwidacja odorów. Branża petrochemiczna - mycie hal produkcyjnych, instalacji, zbiorników, likwidacja wycieków - ratownictwo chemiczne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Cleanbacter ITM Sp. z o. o.

NIP: 7123199617

Adres www: http://www.ecoph.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"