Baza technologii


Logo wpisu Enancjomerycznie czysty trifluorometylosulfonamidek litowy oraz elektrolit polimerowy

Enancjomerycznie czysty trifluorometylosulfonamidek litowy oraz elektrolit polimerowy

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Urządzenia do zastosowań w przemyśle medycznym, znajdujące się wewnątrz organizmu pacjenta i zasilane poprzez chemiczne źródła prądu (baterie, akumulatory, ogniwa paliwowe) są grupą produktów, która wymaga ciągłego rozwoju. W szeregu chorób korzystne jest ciągłe monitorowanie poszczególnych wskaźników bio- i fizykochemicznnych np. krwi i osocza. Typowe parametry wymagające ciągłej kontroli to poziom glukozy oraz związków zaliczanych do ciał ketonowych w przypadku cukrzycy, stężenia poszczególnych elektrolitów - sodu i potasu w chorobach nerek, wapnia przy nowotworach kości, wszystkich w przypadku chorób układu pokarmowego. Ponadto istnieje szereg urządzeń elektronicznych diagnozujących i monitorujących pracę serca (np. rejestrator Holtera) oraz ją wspomagających (kardiostymulator). W celu rozwoju tego typu produktów konieczne jest zastąpienie obecnie stosowanych jednorazowych baterii do rozruszników serca oraz opracowanie nowych źródeł prądu dla urządzeń takich jak biosensory. Bateria do tego typu urządzeń powinna charakteryzować się niewielkim oporem wewnętrznym w temperaturach zbliżonych do 35˚C oraz powinna mieć możliwość długiej pracy przy relatywnie niewielkim obciążeniu prądowym. Nie jest wymagane, by bateria do tego typu zastosowań, wykazywała dużą gęstość mocy (tzn. nie ma konieczności opracowywania rozwiązania zdolnego do znacznych obciążeń prądowych). Dobrym rozwiązaniem, spełniającym powyższe kryteria, są baterie litowe ze stałym elektrolitem polimerowym. Dość istotnym ograniczeniem stosowalności takich baterii jest fakt, że nawet do takich zastosowań jak zasilanie biosensorów i kardiostymulatorów opór baterii z elektrolitem polimerowym jest zbyt duży.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Otrzymanie dwuskładnikowego, stałego elektrolitu polimerowego o wysokiej liczbie przenoszenia - Układ łatwy w optymalizacji - Opracowany elektrolit jest układem o znacznym potencjale rozwojowym np. możliwe jest jego stosowanie w elektrolitach kompozytowych

Zastosowanie rynkowe

Kompozycja wg. wynalazku znajduje zastosowanie jako elektrolit o zwiększonym przewodnictwie kationowym i może znaleźć zastosowanie w bateriach litowych i litowo-jonowych do zastosowań, gdzie wymagana jest duża gęstość energii w przeliczeniu na jednostkę masy/objętości przy niewielkim prądzie samorozładowania takiej baterii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"