Baza technologii


Logo wpisu Energooszczędne pojazdy o napędzie elektrycznym

Energooszczędne pojazdy o napędzie elektrycznym

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Najważniejszym elementem proponowanego rozwiązania jest symulacyjny model optymalizacyjny pojazdu pozwalający na optymalizację pojazdów z napędem elektrycznym ukierunkowanym na minimalizację zużycia energii. Zastosowanie tego modelu symulacyjnego pozwala na uzyskanie wiedzy dotyczącej możliwości minimalizacji zużycia energii pojazdów lądowych, wodnych, latających do tego stopnia, że najistotniejsze ograniczenia funkcjonalne pojazdów z napędami elektrycznymi są znacznie zminimalizowane. Wynikiem działania symulacyjnego modelu optymalizacyjnego jest informacja o sposobie sterowania pojazdu w zadanych warunkach oraz zestaw rozwiązań technicznych umożliwiających znaczną minimalizację zużycia energii. Oprogramowanie, w którym zaimplementowano symulacyjny model optymalizacyjny służy do projektowania pojazdów ze złożonymi układami napędowymi opartymi na napędach elektrycznych tj.: samochody, łodzie, samoloty, roboty mobilne, a także daje się zastosować w projektowaniu urządzeń z takimi napędami.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Elementem innowacyjnym jest integralne podejście do modelu optymalizacyjnego uwzględniające całość obiektu oraz elementów środowiska mających wpływ na optymalizowany parametr. Przewagę nad innymi rozwiązaniami konkurencyjnymi stanowi możliwość zastosowania modelu zarówno do optymalizacji zgodnie z zadanym kryterium lub kryteriami, jak i weryfikacji kluczowych parametrów projektowanego pojazdu.

Zastosowanie rynkowe

Model optymalizacyjny oraz know-how związane z zastosowaniem tego modelu znajduje zastosowanie w trakcie projektowania i rozwoju we wszystkich urządzeniach zawierających złożone układy przetwarzania energii a w szczególności energii elektrycznej przede wszystkim w pojazdach elektrycznych, hybrydowych zarówno z klasycznymi, jak i hybrydowymi układami zasilania tj. akumulatory róznego typu, superkondensatory, ogniwa paliwowe w tym ogniwa wodorowe, silniki spalinowe. Pojazdy lądowe, wodne i powietrzne. Model umożliwia zastosowanie optymalnych pod kątem energooszczędności rozwiązań technicznch oraz zastosowanie algorytmów sterowania zapewniających minimalizację zużycia energii. Zastosowanie tego modelu optymalizacyjnego w prototypowym pojeździe elektrycznym o charakterze miejskim doprowadziło do minimalizacji zużycia energii elektrycznej do poziomu 1,5 kWh/100 km.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"