Baza technologii


Logo wpisu Enzym o wysokiej aktywności litycznej w stosunku do komórek Enterococcus oraz sposób modyfikacji jego genu pozwalający na nadprodukcję aktywnego enzymu w komórkach bakteryjnych

Enzym o wysokiej aktywności litycznej w stosunku do komórek Enterococcus oraz sposób modyfikacji jego genu pozwalający na nadprodukcję aktywnego enzymu w komórkach bakteryjnych

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dostarcza wysoce aktywny nowy enzym lityczny, który może być nadprodukowany w komórkach Escherichia coli i jest zdolny do efektywnej lizy ścian żywych komórek Enterococcus powodując ich rozpad, uwolnienie treści komórkowej i śmierć. W formie natywnej enzym ten jest toksyczny dla komórek bakterii. Modyfikacja jego genu pozwala na wysoce wydajną produkcję aktywnego enzymu, który przewyższa aktywnością i zakresem specyficzności znane enzymy lizujące komórki Enterococcus.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Umożliwia efektywną lizę komórek żywych i martwych komórek Enterococcus oraz bakterii posiadających podobne do enterokoków łączniki peptydowe w ścianie komórkowej. Może zastąpić lub uzupełnić lizozym i mutanolizynę w preparatach ogólnego stosowania do lizy komórek bakteryjnych.

Zastosowanie rynkowe

Jako składnik preparatów do lizy komórek bakterii lub wybiórczych preparatów do lizy komórek enterococcus, w procesach pozyskiwania treści komórkowej w preparatyce biochemicznej, badaniach genomicznych lub metagenomicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"