Baza technologii


Logo wpisu Esp-filtr cząstek stałych (elektrostatyczny separator pyłów drobnych)

Esp-filtr cząstek stałych (elektrostatyczny separator pyłów drobnych)

Halina Jaskuła

Opis technologii / usługi

Oferujemy nowe gotowe technologie ekologiczne służące do separacji Aerozolu Atmosferycznego (różnego rodzaju pyłów, zapachu itp.) Filtr ESP działa na zasadzie elektrostatycznej separacji cząstek stałych. Separator cząstek jest odpowiedni dla kominków o mocy do 40 kW, których rura odprowadzająca ma średnicę w granicach od Ø100 mm do Ø300 mm. Jeśli odpowiednie warunki instalacji zostaną spełnione, filtr pyłów drobnych można zamontować później bez żadnych komplikacji. Filtr montowany jest w rurze łączącej kominek z kominem. Czyszczenie warstwy pyłu tak jak utrzymanie całego systemu dokonywane jest przez kominiarza. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH ESP zbudowany jest z 3 elementów: Wkład filtracyjny z elektrodą i czujnikiem ciepła mocowany jest do rury odprowadzającej tworząc układ kompaktowy, podczas gdy Elektroda wkładana jest przez określony otwór w centralnej części rury odprowadzającej. Rura wlotowa odpowiada za prowadzenie kabla a przy spełnieniu pewnych warunków za prowadzenie powietrza oczyszczającego. Sterowniki podają na elektrodę napięcie optymalne dla systemu oraz wyłączają i załączają system w zależności od wysokości temperatury gazów spalinowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Urządzenie o innowacyjnej technologii jest optymalnym rozwiązaniem do separacji pyłów drobnych w miejscu spalania drewna (np. drewna opałowego, peletu, trocin). Filtr można z łatwością zamontować na górnej części wylotu komina zarówno w nowych instalacjach jak i w istniejących kominach, piecach kaflowych i piecach na pelet. Separator pyłów drobnych jest odpowiedni dla wszystkich kominków na drewno o mocy do 40 kW. Filtr powietrza spełnia limity emisji pyłów drobnych określone w Federalnym Rozporządzeniu o Ochronie przed Emisjami (BimSchV) obowiązującym w Niemczech dla wszystkich kominków. Urządzenie to jest całkowicie ekologicznym naturalnym filtrem powietrza. Żadne inne filtry dachowe nie spełniają niemieckich standardów dotyczących ich funkcjonowania. Łatwy montaż w każdych systemach spalania lub przypadku innych wylotów gorącego powietrza. Ten typ technologii zatwierdzony jest przez niemieckie organy do zwalczania pyłów drobnych (PM10). Korzyści dla nabywcy: Produkt wymagany przez Unię Europejską na mocy dyrektyw o ochronie środowiska.

Zastosowanie rynkowe

Ochrona środowiska - Filtr jest urządzeniem uniwersalnym i może być stosowany w małych systemach spalania, piecach kaflowych, piecach na pelet, drewno opałowe, trociny, w otwartych lub zamkniętych kominkach oraz w kotłach opalanych drewnem jak również w innych systemach na biomasę bez względu na ich markę i układ. Inne branże - Zastosowanie w domu i przemyśle.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"