Baza technologii


Logo wpisu Estry etylowe kwasów 2-(4-okso-4,6,7,8- tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-3-ylo)octowych,  sposób ich otrzymywania i zastosowanie medyczne

Estry etylowe kwasów 2-(4-okso-4,6,7,8- tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-3-ylo)octowych, sposób ich otrzymywania i zastosowanie medyczne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są nowe estry etylowe kwasów 2-(4-okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-3-ylo) octowych o wzorze 1, w którym R oznacza podstawnik aromatyczny, korzystnie fenyl i jego podstawione analogi, takie jak: alkilofenyl, zwłaszcza 4-metylofenyl, alkoksyfenyl, zwłaszcza 2-metoksyfenyl, monochlorofenyl, zwłaszcza 3-chlorofenyl i 4-chlorofenyl lub dichlorofenyl, zwłaszcza 3,4-dichlorofenyl. Wynalazek obejmuje także związki o wzorze ogólnym 1, w którym R ma wyżej podane znaczenie, do zastosowania jako leki przeciwnowotworowe, jak również zastosowanie związków o wzorze ogólnym 1, w którym R ma wyżej podane znaczenie, do wytwarzania leków na szpiczaka mnogiego, raka szyjki macicy oraz na raka piersi. Związki będące przedmiotem wynalazku otrzymuje się w wyniku reakcji odpowiednio podstawionych halogenowodorków hydrazonów imidazolidyno-2-onów z estrem dietylowym kwasu acetylenodikarboksylowego, stosując stosunek molowy substratów 1:1, w środowisku rozpuszczalników organicznych w obecności substancji zasadowych wiążących wydzielający się halogenowodór. Produkt oczyszcza się przez krystalizację z rozpuszczalników polarnych aprotonowych zwłaszcza dimetyloformamidu lub z mieszaniny rozpuszczalników polarnych -protonowych i aprotonowych, zwłaszcza alkoholu metylowego i dimetyloformamidu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Odkryte substancje wykazaują znaczną aktywność antyproliferacyjną oraz cytotoksyczność wobec komórek rakowych. Stanowią grupę związków nowych i dotychczas nieopisanych w literaturze źródłowej. Umożliwią wytworzenie nowego leku przeciwnowotworowego. W szczególności do leczenia szpiczaka mnogiego, raka szyjki macicy, oraz raka piersi.

Zastosowanie rynkowe

Substancja sprawdzi się w leczeniu: szpiczaka mnogiego - zwany też plasmocytomą, bądź chorobą Kahlera. Jest to złożony nowotwór, który daje objawy dopiero w II lub III okresie zaawansowania choroby. raka szyjki macicy - jeden z najczęsściej występujących nowotwór złosliwych na świecie. W Polsce każdego roku ponad trzy tysiące kobiet w różnym wieku dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. drugi do co częstości występowania typowo kobiecy nowotwór na świecie. W Polsce każdego roku ponad trzy tysiące kobiet w różnym wieku dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-szyjki-macicy-szybko-wykryty-jest-uleczalny_33755.html to drugi do co częstości występowania typowo kobiecy nowotwór na świecie. W Polsce każdego roku ponad trzy tysiące kobiet w różnym wieku dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-szyjki-macicy-szybko-wykryty-jest-uleczalny_33755.html raka piersi - jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet Polskiej populacji. Według danych Centrum Onkologii - Krajowego Rejestru Nowotworów - liczba zachorowań z roku na rok rośnie. Znajdzie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, a także w klinikach i oddziałach onkologicznych, hematologicznych oraz chirurgii onkologicznej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

NIP: 7120106911

Adres www: http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"