Baza ekspertów


Logo wpisu EXEQ Sp. z o.o. sp. k.

EXEQ Sp. z o.o. sp. k.

Jan Kaczmarek

Opis oferowanych usług

EXEQ posiada bogate doświadczenie w zakresie: dopasowania koncepcji projektu do wymogów programu, pozyskania partnerów (podwykonawców),
 analizy stanu wiedzy i techniki,
 analizy innowacyjności przedmiotu projektu, oceny przedsięwzięć B+R, analizy rynku, strukturalizacji planu realizacji projektu, określenia wielkości przedsiębiorstwa, określenia statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, prezentacji zespołu projektowego i dorobku,
 opracowania budżetu projektu, w tym wykonania analiz finansowych, wsparcia w opracowaniu planu komercjalizacji wyników projektu, zdefiniowania optymalnych dla klienta wskaźników realizacji projektu, wsparcia w przygotowaniu i skompletowaniu załączników do wniosku, redakcji wniosku, wsparcia w podpisaniu umowy o dofinansowanie, doradztwa w zakresie rozliczania projektu.

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"