Baza technologii


Logo wpisu Fabryka produkcji jaj kurzych a odnawialne źródła energii. Idear = integracja ochrony środowiska z rolniczą produkcją jaj/ptaków

Fabryka produkcji jaj kurzych a odnawialne źródła energii. Idear = integracja ochrony środowiska z rolniczą produkcją jaj/ptaków

Halina Jaskuła

Opis technologii / usługi

Jaja są najbardziej charakterystycznym produktem pochodzącym z hodowli drobiu, dlatego też zawsze zwracano dużą uwagę na technologię przy projektowania systemów zbierania jaj. Od momentu, kiedy jaja składane są na specjalnym “łagodnie wyważonym” podłożu, system umożliwia dotarcie do pomieszczenia z jajami bez dodatkowego transportu dzięki wykorzystaniu przenośnika do transportu jaj. System podnoszenia został zaprojektowany tak aby zapewnić maksymalną nieuszkadzalność, natomiast projekt przenośnika zapewnia wysoki poziom nieuszkadzalności nawet podczas transportu jaj na długich dystansach. Energia dostarczana jest za pomocą układów słonecznych i wiatrowych, które wspierane są układami magazynowania energii. System ten umożliwia również pobranie taniej energii nocnej i przekazanie jej do układu w szczytowym momencie dnia, oszczędzając w ten sposób ogromne koszty energii elektrycznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Urządzenia o innowacyjnej technologii oferują optymalne rozwiązanie dla traktowania ptaków i jaj. Koszt energii elektryczne jest mniejszy o co najmniej 2/3. Odpady usuwane są w sposób oszczędny zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Nowoczesne specjalistyczne urządzenia oraz dostawa energii oparta na odnawialnych źródeł energii. Kurczaki (Gallus gallus domesticus) są obecnie hodowane głównie dla ich mięsa i jaj, odbywa się to najczęściej na skalę przemysłową, co rodzi wątpliwości natury etycznej. Technologia ta jest technologią ekologiczną. Zastosowanie Technologii opartej na Energii Odnawialnej. Korzyści dla nabywcy technologii : Niższe koszty produkcji oraz zwiększona produkcja.

Zastosowanie rynkowe

Branża spożywacza - Oferujemy nowy rodzaj gotowej przyjaznej środowisku technologii mającej na celu modernizację produkcji jaj kurzych oraz ulepszenie dostawy energii w oparciu o odnawialne źródła energii celem osiągnięcia oszczędnego zużycia energii przekładającego się na wysokość rachunków za energię elektryczną.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"