Baza technologii


Logo wpisu Filamenty do druku 3D z odzyskanej folii PET-G

Filamenty do druku 3D z odzyskanej folii PET-G

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SA

Opis technologii / usługi

Proponowana technologia dotyczy procesów wytwarzania materiału wsadowego wykorzystywanego do produkcji filamentów 3D z zastosowaniem tworzywa elastomerowego wyprodukowanego na bazie oczyszczonych, odpadowych produktów z PET i PET-G (folie, butelki) odzyskiwanych w niskoenergetycznych procesach przemysłowych oraz polieterów . Wykorzystanie materiałów odpadowych umożliwi redukcję kosztów wytwarzania fialamentów, jak i podniesie atrakcyjność produktu wytwarzanego z użyciem technologii przyjaznej środowisku a modyfikacja odpowiednim monomerem nada tworzywu adekwatne do zapotrzebowania rynku właściwości mechaniczne i użytkowe. Najważniejszym atutem przedstawionej koncepcji jest możliwość programowania właściwości mechanicznych (wytrzymałość, ścieralność, udarność) oraz użytkowych tworzywa, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez użytkownika. Szacunkowy koszt wytworzonego materiału będzie konkurencyjny do ceny materiałów wytworzonych z surowców pełnowartościowych, ze względu na możliwość zastosowania jako jeden z surowców materiału w 100% pochodzącego z recyklingu materiałowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia wyróżniać się będzie stabilnością parametryczną mimo wykorzystania zróżnicowanych materiałów odpadowych. Ponadto, możliwe będzie manipulowanie parametrami fizykochemicznymi granulatu, co wynika ze specyfiki procesu łączenia różnych materiałów odpadowych, celem ich dostosowania do rodzaju filamentu, dedykowanego różnym grupom produktowym (np. zabawki, elementy opakowań, komponenty polimerowe wyposażenia laboratoryjnego, inne elementy dla przemysłu opakowaniowego, w tym łączniki, dystanse, ograniczniki, itd.). Przewagą technologii wytwarzania nowych filamentów, jest fakt, że specyficzne właściwości materiałów w zakładanych elastomerach termoplastycznych, opartych na poużytkowych substratach (PET lub PET G) jest możliwość otrzymania nowych, wysokoudarowych materiałów o polepszonych parametrach przetwórczych (temperatura procesu wytłaczania i prędkości obrotowe ślimaków). Technologia otrzymywania materiałów elastomerowych pozwoli na obniżenie wartości zużycia energii w końcowym etapie użytkowania, w wyniku obniżenia temperatur przetwórstwa materiałów (temp. przemian fazowych dla PET i PET G), w zależności od oczekiwanych składów. Niewątpliwą korzyścią dla biorcy technologii jest wprowadzenie produktów ekologicznych pochodzących z recyklingu, jak i obniżenie kosztów wytwarzania filamentów. Optymalizacja procesów produkcji filamentów z zastosowaniem materiałów odpadowych.

Zastosowanie rynkowe

Przewiduje się, iż granulat na bazie materiałów odpadowych dedykowany procesom produkcji filamentów polimerowych służyć będzie przedstawicielom branży chemicznej i urządzeń do druku 3D oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szczegółowe informacje dotyczące potencjału rynku znajdują się w prezentacji merytorycznej (odrębny załącznik do niniejszego formularza).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SA

NIP: 5252575062

Adres www: http://www.cbrtp.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"