Baza technologii


Logo wpisu FlexiDAO - zdecentralizowana platforma usług energetycznych.

FlexiDAO - zdecentralizowana platforma usług energetycznych.

Grzegorz Bytniewski

Opis technologii / usługi

Używamy coraz więcej i więcej energii elektrycznej więc musimy również zacząć jej używać w bardziej odpowiedzialny, efektywny i elastyczny sposób i to jest właśnie: DSR- Demand Side Response Programy DSR są szeroko stosowane w europie i na świecie ale dotyczą głównie dużych przedsiębiorstw i fabryk.Mniejsze jednostki takie jak domy czy biura mają utrudnione zadanie, żeby pomóc sieci energetycznej głównie przez dostępność tylko małych mocy (pralki, klimatyzacja itp.), wysokie koszty instalacji w każdej lokalizacji dodatkowego urządzenia. Ponad to użytkownik chce czerpać zysk z pomocy sieci energetycznej co poprzez wysokie opłaty związane z transakcjami staje się nie opłacalne. Istnieją co prawda agregatorzy skupiający użytkowników o małych mocach, lecz nie mają oni technicznej możliwości efektywnej współpracy by dostarczać usługi operatorom sieci lub zarządcom systemów energetycznych. FlexiDAO to innowacyjna zdecentralizowana platforma (oparta na technologii Blockchain) umożliwiająca efektywną współpracę różnych podmiotów uprzednio nie powiązanych ze sobą w celu dostarczania jednolitych usług energetycznych. FlexiDAO dostrzegła ogromny potencjał w samochodach elektrycznych jako doskonałe źródło elastyczności energetycznej, dlatego pierwszym zastosowaniem systemu jest agregacja i zarządzanie flotami pojazdów elektrycznych by dostarczyć usługi z zakresu energetyki. FlexiDAO zrzesza różnych dostawców ładowarek/punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz urzytkowników a w przyszłości również producentów samochodów elektrycznych, baterii domowych (PowerWall), systemów zarządzania energią w budynkach, małych turbin gazowych i innych odbiorców energii elektrycznej mogących dostarczyć elastyczność energetyczną. Samochody elektryczne są idelanym źródłem usług energetycznych ze wzgędu na czas rekacji liczony w sekundach, brak kosztów investycyjnych (cała logika operacyjna w ładowarce i module IoT), brak kosztów utylizacji elastyczności oraz dużą elastyczność ładowania. Usługi energetyczne: - Smart Load Balancing - Pojedyńczy samochód elektryczny zużywa tyle samo prądu co dzienne zapotrzebowanie średniego mieszkania na energię elektryczną. Zwiększa to zapotrzebowanie na moc zakontaktowaną, która jest wykorzystwana tylko przez szczytowy moment 1-2h w ciągu dnia. Poprzez platformę FlexiDAO i kompatybilne ładowarki możliwe jest rozłożenie ładowania w czasie nie ingerująć w preferencje użytkowników. Obniżająć znacząco koszty związane z mocą zakontaktowaną dla budynku. - Flexibility/Balancing market - FlexiDAO oferuje dostęp do rynków rezerw mocy poprzez agregacje wielu mniejszych elastycznych odbiorców energii (np. punkty ładowania samochodów elektrycznych). FlexiDAO może również być elementem w portfolio większego agregatora/gracza na rynku rezerw mocy. Obniżenie kosztów operacyjnych związanych z usługami rezerw mocy. - Congestion Managemnet - Jako element tak zwanych smart grids, platforma FlexiDAO może efektywnie mitygować potencjalne problemy związane z przeciążeniem transformatorów sieci dystrybucyjnej jak i lini przesyłowych. Oszczędzając na kosztowych investycjach, poprzez lepsze wykorzystanie obecnej infrastruktury. - Upward and Downward Regulation - by uniknąć kar wynikających z niezbilansowania systemu, możliwa jest obustronna regulacja w czasie rzeczywistym obciążęnia sieci poprzez zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną lub jej zmniejszenie. FlexiDAO zbiera informację z podłączonych do systemu urządzeń, oraz preferencje użytkowników. Oferuje usługi energetyczne powiązanym partnerom (Operator Sieci Dystrybucyjnej, Operator Sieci Przesyłowej, agregator, wytwórca energii, EMS). Następnie wszystkie dochody związane z tą działalnościa zostają automatycznie rozdystrybuowane pomiędzy podmioty mające realny wkład w oferowane usługi. Wszystko to w zdecentralizowany, przejrzysty i automatyczny sposób. W skład systemu FlexiDAO wchodzi: kompleksowa architektura IT (oparta na technologii Blockchain), powiązane urządzenia IoT, komunikujące się z systemem oraz kontolujące urządzenia elektryczne. aplikacja webowa, aplikacja mobilna, Video: https://vimeo.com/240365050 Cena kompatybilnego hardware'u (ładowarki samochodów elektrycznych) : średnia cena rynkowa Potencjalne korzyści: Podobny system w Californii (USA) przynosi dochód ~500$ na rok na każdy samochód elektryczny

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Najważniejszym elementem jest wprowadzenie wspólnego środowiska dla zarządzania usługami energetycznymi i rozliczania pomiędzy wieloma partnerami. Podobny system oparty na innych technologiach wprowadził by swego rodzaju monopol firmy go obsługującej (ryzyko utraty części przychodów na rzecz pośrednika, patrz. JuiceNet) lub poprzez wiele mniejszych systemów doprowadził by do sytuacji defragmentacji rynku małych źródeł usług energetycznych, czyniąc je mało wartościowe i problematyczne z punktu widzenia operatorów sieci, dostawców energii czy też systemów zarządzania budynkami. - Urzytkownik systemu będzie wynagradzany za jego wkład w dostarczane usługi w postaci: licznka unikniętego CO2 oraz kryptowaluty lub wirtualnych żetonów wymienialnych gotówkę, talony, zniżki, usługi bądź nagrody rzeczowe. - Ładowarka do samochodów elektrycznych (Level 2)- posiadająca: zintegrowany inteligentny licznik, możliwość zdalnej kontoli, możliwość detekcji odchyleń w cześtotliwości i napięcia sieci. - big data na temat warunków sieci energetycznych na szczeblu sieci dystrybucyjnej. - baza danych służąca jako dowód dostarczonych usług energetycznych. - oraz wiele innych Inne korzyści wynikające bezpośrednio z korzystania z technologii blockchain: - prosta i solidna autoryzacja urzytkowników - cyberbezpieczeństwo systemu (~100% dostępność)

Zastosowanie rynkowe

-Smart Load Balancing - Zmniejszenie kosztów związanych z zakontraktowaną mocą maksymalną, dla biur, budynków usługowych, mieszkalnych. -Flexibility/Balancing Markets- Nowy strumień dochodów dla właścicieli pojazdów elektrycznych i punków ładowania pojazdów elektrycznych. Up/Down Regulation - Obniżenie kosztów operacyjnych związanych z usługami rezerw mocy. Aktywne uczestnictwo użytkowników w programach DSR poprzez dzienny feedback i nagrody. Pozostałe zastosowania zostały szerzej opisane w sekcji "Opis Technologi"

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"