Baza technologii


Logo wpisu Foliowy Czujnik Taktylny

Foliowy Czujnik Taktylny

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis technologii / usługi

Stan obecny Aktualne rozwiązania czujników do oznaczania kontaktu stopy z podłożem, w szczególności dla elektromiografów nie spełniają wielu kryteriów wymaganych w praktycznych aplikacjach. Stosowane powszechnie czujniki FSR charakteryzują się niekorzystną relacją ceny do trwałości. Wysokie ceny dostępnych na rynku czujników oraz niska ich trwałość powodują, że w wielu laboratoriach w praktyce nie wykorzystuje się oznaczania faz chodu podczas badań elektromiograficznych. 2. Nowe rozwiązanie / nowe możliwości Wyeliminowanie powyższych niedogodności stało się celem opracowania jednorazowego czujnika do oznaczania kontaktu kończyny, zwłaszcza stopy z podłożem lub innym przedmiotem. Założeniem konstrukcyjnym było maksymalne uproszczenie budowy oraz procesu produkcji czujnika, bez utraty jego właściwości, a co za tym idzie obniżenie jego ceny, dzięki czemu możliwa stanie się realizacja koncepcji czujnika jednorazowego użytku. Jednorazowy czujnik według wynalazku, eliminuje konieczność konserwacji oraz dezynfekcji po zrealizowanych badaniach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie według wynalazku ma szereg zalet w stosunku do rozwiązań znanych z dotychczasowego stanu techniki: prostą konstrukcję, niskie koszty produkcji, brak potrzeby konserwacji i dezynfekcji czujnika po zrealizowanym badaniu, możliwość współpracy z szeroką gamą urządzeń, wysoką precyzję oznaczania kontaktu kończyny z podłożem, możliwość stosowania w badaniach kontaktu z podłożem zarówno stopy bosej jak i w obuwiu, znaczące obniżenie kosztów i zwiększenie dostępności badań elektromiograficznych z wykorzystaniem oznaczania kontaktu kończyny z podłożem.

Zastosowanie rynkowe

Czujnik dołączany jest w szczególności do elektromiografów lub urządzeń do oznaczania czasu kontaktu kończyny z podłożem i znajduje zastosowanie głównie w badaniach ruchów lokomocyjnych, sportowych lub w medycynie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP: 6340197134

Adres www: http://www.transfer.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"