Baza ekspertów


Logo wpisu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis oferowanych usług

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw. Od momentu powstania w 1990r. podejmuje działania na rzecz rozwoju innowacji, współpracy między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transferu wiedzy i technologii, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie integracji europejskiej. Swoją ofertę kieruje do firm, które chcą stworzyć profesjonalny zespół i rozwijać kwalifikacje pracowników, nowocześnie zarządzać, pozyskać i utrzymać zadowolonych klientów, osiągnąć sukces na krajowym i międzynarodowym rynku. Od momentu powstania FRP przeszkoliła ponad 32 tys. osób. Ok. 1,5 tys. osób rocznie korzysta z usług informacyjno-doradczych. FRP prowadzi spotkania Nauka dla Biznesu, tzw. public lectures, adresowane do środowisk biznesu, na których wybitni naukowcy biorący czynny udział w europejskich programach badawczych prezentują w przystępny sposób swoje osiągnięcia, dorobek swoich instytucji naukowo-badawczych i możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach. Prowadzi międzynarodowe projekty m.in. z zakresu nowoczesnego zarządzania, CSR, mobilności, dostosowania programów uczelni do potrzeb gospodarki, współpracy nauka-biznes. FRP jest ośrodkiem Enterprise Europe Network, Krajowej Sieci Innowacji (KSI), KSU, Należy m.in. do Europejskiej Rady Małego Biznesu i Przedsiębiorczości (ECSB), Europejskiej Sieci Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN).

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP: 7250009997

Adres www: http://www.frp.lodz.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe
Doradztwo prawno-patentowe
Doradztwo prawne
Doradztwo podatkowe
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"