Baza technologii


Logo wpisu Głowica do czyszczenia rur

Głowica do czyszczenia rur

Edward Sosna

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy głowicy czyszczącej wewnętrzne powierzchnie rur instalacji przemysłowych oraz kanałów ściekowych promieniowym strumieniem cieczy z obrotowej dyszy napędzanej przepływem cieczy przez głowicę. Jako medium czyszczące może występować woda, para, piana, para z wodą, gaz, kwasy i ługi. Znane jest stosowanie głowic czyszczących które posiadają obrotowy rotor wyposażony w dysze zamontowany na korpusie statora, które połączone są przewodem doprowadzającym ciecz wewnętrznymi kanałami do rotora osadzonego obrotowo na korpusie statora, a wypadkowa strumienia opuszczającego dyszę jest prostopadła do osi obrotu rotora. Na europejskim rynku głowic czyszczących rury wyróżnić można brytyjskiego producenta niskociśnieniowych głowic myjących dla ciśnień do 6 bar: GEA Breconcherry Cleaning Technology oraz szwajcarskiego producenta głowic czyszczących rury dla ciśnienia cieczy do 350 bar: ENZ TECHNIK AG. W zależności od wielkości ciśnienia medium zasilającego głowicę można je stosować zarówno do mycia jak i czyszczenia rur, zasilająć je wodą z publicznej sieci lub z zasilacza ciśnieniowego zawierającego zbiornik i pompę. Skuteczność czyszczenia głowicy zależy od wielkości ciśnienia cieczy zasilającej głowicę. Ze wzrostem ciśnienia rosną również obroty rotora powodując rozpylenie cieczy wylatującej z dyszy czego skutkiem jest utrata zdolności czyszczenia przy znacznym zużyciu cieczy. Dlatego głowica musi posiadać możliwość stabilizacji obrotów na odpowiednim poziomie poprzez ich wyhamowanie . Przy odpowiednich obrotach dyszę opuszcza strumień cieczy z kroplami o dużej energii skutecznie czyszczący wewnętrzne powierzchnie rury przy znacznie zmniejszonym zużyciu wody. Mając to na uwadze opracowano głowicę o prostej budowie i dużej skuteczności czyszczenia przy zmniejszonym zużyciu wody. Szczegółowy opis głowicy zawiera załączony opis patetnowy PL230092 oraz rysunek dla wykonania prototypu głowicy W rozwiązaniu według wynalazku głowica posiada dwie przeciwbieżne talerzowe dysze których wypadkowe sił odrzutu od strumieni wylotowych obu dysz są zbieżne na powierzchni czyszczonej rury co zwiększa skuteczność czyszczenia, a ich składowe osiowe są przeciwnie skierowane i dociskają piasty obu dysz do odsadzeń na korpusie głowicy co powoduje wyhamowanie obrotów z ograniczeniem zużycia wody. Prowadniki głowicy wewnątrz czyszczonej rury posiadają średnicę zbliżoną do średnicy rury co umożliwia centralne prowadzenie głowicy, a wybrania na tylnej tarczy prowadnika wspomagają samoczynny przesuw głowicy do wnętrza czyszczonej rury.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Prosta budowa i duża skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń dzięki skupieniu strumieni cieczy obu dysz na powierzchni czyszczonej rury. Głowicą można usunąć twarde złogi tłuszczu, wapna, cementu i innych substancji w rurach kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego, stali i betonu dzięki odspajaniu zanieczyszczeń naporem strumieni cieczy działających wielostronnie z dwóch przeciwbieżnych dysz talerzowych których wypadkowe jak w soczewce skupione są na wewnętrznej powierzchni czyszczonej rury. Dysze nie rozbiegają się gdyż są pod naporem piast obu dysz na odsadzenia w korpusie od działania składowej osiowej utrzymując obroty na optymalnym poziomie przy których energia strumieni wylotowych obu dysz jest największa a zużycie wody najmniejsze. Przeciwbieżność obu dysz zapewnia stabilne posadowienie głowicy wewnątrz czyszczonej rury. Działanie głowicy przetestowano na prototypie doświadczalnym.

Zastosowanie rynkowe

Głowica czyszcząca rury jest podstawowym narzędziem na wyposażeniu firm obsługujących rurowe systemy wodno-kanalizacyjne. Większość branż posiada instalacje technologiczne, które zawierają elementy rurowe wymagające okresowego czyszczenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"