Baza technologii


Logo wpisu Głowica do przecinania lub zaciskania elementów

Głowica do przecinania lub zaciskania elementów

Krzysztof Lipiec

Opis technologii

Przedmiotem licencji jest głowica do przecinania lub zaciskania elementów mająca obudowę, znamienna tym, że wewnątrz obudowy jest ułożyskowany co najmniej jeden wahliwy ciężarek, z którego swobodnym ramieniem jest połączona dźwignia związana z obrotowym koncentrycznym synchronizatorem. Na swobodnym końcu dźwigni jest osadzone narzędzie do zagniatania lub przecinania, przy czym ciężarek ma sprężynę zwrotną powodującą jego ruch w kierunku środka obudowy. Głowica jest znamienna tym, że jest wyposażona w kilka ciężarków wahliwych wokół swoich osi i układów dźwigni połączonych wspólnym koncentrycznym synchronizatorem. Przycinanie elementów na żądane odcinki lub wykonywanie pierścieniowych zagnieceń, przeprowadza się wprowadzając centralnie do głowicy znajdującej się w stanie spoczynku, a po nadaniu odpowiedniej prędkości obrotowej i wykonaniu odpowiedniej operacji głowica jest zatrzymywana, a detal jest wyjmowany lub przesuwany o odpowiedni skok.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Celem wynalazku jest nieskomplikowane przecinanie i zagniatanie elementów. Głowica według wynalazku ma obudowę, wewnątrz której jest ułożyskowany co najmniej jeden wahliwy ciężarek, z którego ramieniem swobodnego końca jest połączona dźwignia, na której swobodnym końcu jest osadzone narzędzie do zaginania lub przecinania, przy czym ciężarek ma sprężynę zwrotną powodujące jego ruch w kierunku środka obudowy. Głowica może być wyposażona w kilka narzędzi np. noży krążkowych, co znacznie przyspiesza proces wykonania zabiegu.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa, przemysł mechaniczny - do przecinania rur cienkościennych lub zaciskania z przetłoczeniem obwodowym. Branża elektromaszynowa, przemysł precyzyjny i optyczny - do zaciskania sond, anten, soczewek. Branża budownictwo, technologie dla budownictwa - do szybkiego przecinania rur miedzianych i plastikowych. Branża górnictwo i hutnictwo, technologie metalu i produkty metalowe - do przecinania rur cienkościennych lub zaciskania z przetłoczeniem obwodowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"