Baza technologii


Logo wpisu Grinfy

Grinfy

Grinfinity Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

GRINFY jest to system do nowoczesnego , energooszczędnego i centranego zarządzania rozproszoną infrastrukturą IT oraz za pomocą "inteligentnych gniazdek" działających po wi-fi urządzeniami typu: drukarki grzejniki elektryczne, automaty, klimatyzatory, ekspresy do kaw, etc.y. Zastosowanie Grinfy zwiększa efektywność energetyczną ale jednocześnie komfort pracy użytkowników systemu, Administratorów IT oraz bezpieczeństwo organizacji. Grinfy umożliwia automatyczne, efektywne monitorowanie i zarządzanie pracy komputerów oraz pozostałych urządzeń (grzejniki, klimatyzatory, automaty, etc). Dzięki zastosowaniu inteligentnych algorytmów doboru polityk oraz nowoczesnej analizy anomalii działania podpiętych urządzeń system w sposób automatyczny zarządza całą dostępną infrastrukturą zwiększając efektywność energetyczną, podnosząc komfort użytkowania i bezpieczeństwa organizacji. GRINFY na bieżąco monitoruje wykorzystanie infrastruktury IT i w odpowiednich momentach automatycznie ustawia w stan uśpienia/hibernacji/wyłączenia. W obecnej chwili zarządzaniu podlegają komputery podzespoły komputera (np. dysk twardy) oraz monitory. Analizowany jest jego tzw. czas bezczynności, obciążenie procesora (w procentach) oraz stan monitora, nie są natomiast zbierane żadne prywatne dane z dysku twardego. W przypadku braku aktywności na komputerze przez określony okres (ustawiany przez administratora systemu), Grinfy podejmuje określone akcje. Może to być wyłączenie nieużywanego dysku twardego, zmniejszenie jasności lub całkowite wyłącznie monitora albo przejście komputera w stan uśpienia oraz za pomocą "inteligentnego gniazdka" zdalne włączenie/wyłaczenie dowolnego innego urządzenia zgodnie z planowanym harmonogramem. Grinfy umożliwia: Dostęp do panelu statystycznego przez przeglądarkę Tworzenie statystyk poboru mocy dla grup komputerów – możliwość odczytu danych z ostatnich kilkunastu miesięcy Oszczędzanie energii poprzez zarządzanie komputerami: wyłączanie monitorów wyłączanie dysku twardego usypianie komputerów zarządzanie taktowaniem procesora dostosowując jego aktywność (zużycie energii) do charakteru pracy pracownika. Centralne zarządzanie dodatkowymi urządzeniami takimi jak grzejniki elektryczne, klimatyzatory, automaty, ekspresy do kawy, etc, z wykorzystaniem "inteligentych gniazdek" działających po wi-fi

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacje w Grinfy: 1. Innowacyjne podejście do problemu oszczędności w systemach IT, polegające na bezpośrednim kontakcie z maszynami klienckimi umożliwiające np.: zmianę taktowania procesora, prowadzenie statystyk, odpowiednie reagowanie na procesy zakłócające mechanizmy polityk energooszczędnych. 2. Średnio 30% mniejsze zużycie energii w urządzeniach zarządzanych systemem Grinfy a w poszczególnych przypadkach zmniejszenie zużycia nawet do 80% 3. Automatyczne wykrywanie charakteru pracy pracowników i dobieranie odpowiedniego modelu oszczędzania energii do ich trybu pracy maksymalizującego zarówno oszczędności energii, jak i komfort użytkowania infrastruktury IT. 4. Kompleksowe rozwiązanie w architekturze klient - serwer, obejmujące wszystkie komputery przedsiębiorstwa, pogrupowane i zhierarchizowane w odpowiedniej strukturze, z możliwością wyświetlenia szczegółowych informacji na temat każdego sprzętu oraz wyświetleniem historii wprowadzonych modyfikacji 5. Zaimplementowanie dodatkowych funkcji zwiększających bezpieczeństwo użytkowanej infrastruktury, jak wykrywanie nienaturalnie wysokiego obciążenia komputerów z możliwością korelacji tej informacji z innymi maszynami w całej firmie czy też wykrywanie uruchamianych w tle bez wiedzy użytkownika procesów w regularnych odstępach czasu na wielu komputerach, 6. Wyświetlanie szczegółowych statystyk dotyczących pracy, jak informacja o liczbie oraz czasie trwania przerw w pracy. 7. Możliwość podpięcia do systemu i centralne zarządzanie dodatkowych urządzeń na których można uzyskać dodatkowe oszczędności (klimatyzatory, grzejniki, ekspresy do kawy, etc) - za pomocą "inteligentnych gniazdek"

Zastosowanie rynkowe

System Grinfy dedykowany jest do przedsiębiorstw i jednostek posaidających rozbudowaną infrasrukturę IT oraz grupę urządzeń typu klimatyzatory, grzejniki, ekspresy, etc. System może być wdrożony bezpośrednio w spółce lub wykorzystywany do przeprowadzenia audytów energetycznych Infrastruktury IT. Na bazie systemu Grinfy można również zaprojektować usługi dla klientów/odbiorców usług firm enrgetycznych. Najlepsze zastosowanie rozwiązania uzyskuje się w : 1. Średnich i dużych przedsiębiorstwach w tym spółkach energetycznych 2. Uczelniach wyższych, instytuach badawczych 3. Jednostkach administracji centralnej i samorządowej (urzędy, ministerstwa, etc) 4. Firm z sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Grinfinity Sp. z o.o.

NIP: 9721260463

Adres www: http://www.grinfinity.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"