Baza technologii


Logo wpisu Gruntowy wymiennik ciepła - darmowa klimatyzacja na lata

Gruntowy wymiennik ciepła - darmowa klimatyzacja na lata

Bogdan Jara

Opis technologii / usługi

Jak wynika z danych geologicznych na głębokości ok. 10 m poniżej poziomu terenu średnioroczna temperatura gruntu wynosi 7 do 12 stopni Celsjusza. Dzięki lokalizacji wymiennika powietrznego ciepła na tej głębokości można uzyskać maksymalne wyniki wymiany ciepła przy w miarę niskich kosztach. Poprzez zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza do gruntowego wymiennika ciepła można osiągnąć nadciśnienie w ogrzewanym obiekcie co minimalizuje straty ciepła przez infiltrację zimnego powietrza z zewnątrz obiektu. W celu usunięcia wody, która wytrąci się z powietrza podczas jego ogrzewania (ochładzania) w wymienniku zaprojektowano system odwodnienia gruntowego wymiennika z odprowadzeniem odcieku do studni chłonnej. Poprzez zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza uzyskuje się niewielkie nadciśnienie w ogrzewanych obiektach, co minimalizuje niebezpieczeństwo napływu zewnetrznego (zimnego/goracego) powietrza do tych obiektów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykorzystanie ciepła wewnętrznego Ziemi do ogrzewania i chłodzenia powietrza w obiektach budowlanych. Daje to możliwość poprawy mikroklimatu wewnątrz obiektów budowlanych poprzez ogrzewanie ich zimą i chłodzenie latem. Oferowane dotychczas systemy nie przewidują takiego zagłębiania wymiennika ciepła, ani wymuszonego obiegu powietrza celem wytworzenia nadciśnienia w ogrzewanym obiekcie. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania uzyskujemy optymalne pozyskiwanie ciepła z niskotemperaturowego źródła energii geotermalnej zimą i ochładzanie w okresie upałów przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo, ochrona środowiska i energetyka. Obniżenie zapotrzebowania energetycznego obiektów budowlanych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"